Żłobek Promyczek Centrum Edukacji i Rozwoju (Sosnowiec)

Żłobek Promyczek Centrum Edukacji i Rozwoju
zobacz więcej (4)
Adres:
Jagiellońska 1B, Sosnowiec
Sprawdź na mapie
Drukuj Dodaj ocenę

Udogodnienia

 • język angielski
 • logopeda
 • rytmika
 • gimnastyka ogólnorozwojowa
 • zajęcia teatralne
 • matematyka
 • warsztaty dla dzieci
 • imprezy tematyczne

Opis obiektu

Żłobek Promyczek Centrum Edukacji i Rozwoju  za cel stawia sobie " nie wyręczać lecz wspomagać ". W naszej placówce pozwalamy dzieciom na samodzielne działanie, doświadczanie, przeżywanie, przyswajanie, wyciąganie wniosków, pokonywanie trudności, osiąganie sukcesów.   Naszym celem jest inicjować, rozwijać, wzmacniać, utrwalać jak najwięcej umiejętności dziecka, w czym będzie je wspierać nasza kadra pedagogiczna z wykształceniem wyższym pedagogicznym oraz cały personel.   Atutem naszym jest grupa licząca do 16 osób , pozwalającym na indywidualizację nie tylko oddziaływań pedagogicznych, ale mającym również aspekt społeczny. Kontakty interpersonalne, akceptację, kreowanie ról w zabawie, dzielenie się zabawką, wpływają na prawidłowe funkcjonowanie w grupie rówieśniczej, a tym samym na prawidłowy rozwój osobowości.    Ważnym ogniwem w procesie wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńczym jest wyposażenie placówki . Nasze sale są wyposażone w bezpieczne i funkcjonalne sprzęty...

Galeria

Program nauczania

W ramach czesnego oferujemy:
 • Codzienne zajęcia wychowawczo-dydaktyczne prowadzone w oparciu o cykl "Kolorowy start" autorstwa prof. Wiesławy Żaba- Żabińskiej 
 • zajęcia z j.angielskiego w oparciu o cykl "I love BOO" autorstwa Ewy Wodzickiej-Dondziłło
 • kontakt ze sztuką (zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne),
 • kontakt z przyrodą; obserwacja przyrody, zajęcia w terenie, podpatrywanie małych zwierzątek w naturalnym środowisku przez lupę,
 • wycieczki do instytucji użyteczności publicznej (poczta, biblioteka itp.).
 • dwie wycieczki autokarowe w bieżącym roku szkolnym (do uzgodnienia z Radą Rodziców)
oraz zajęcia dodatkowe :
 
 
 • "Multimedialny świat przedszkolaka" - zajęcia komputerowe
 • "W krainie muzyki" - zajęcia rytmiczne, taneczne i umuzykalniające
 • "Świat małego odkrywcy" - warsztaty eksperymentalne wg. Marzeny i Sławomira Stanek
 • "Zajęcia sensoryczne z elementami ruchu rozwijającego" W. Sherborne
 • "Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy" - zajęcia kulinarne
 • "Kreatywny warsztat artystyczny" - zajęcia plastyczne
 •  ćwiczenia logopedyczne
 •  ćwiczenia integracji sensorycznej SI
 •  zajęcia korekcyjne i rewalidacyjne 

Kolorowanki