Żłobek i Przedszkole Bolek i Lolek (Sosnowiec)

Żłobek i Przedszkole Bolek i Lolek
zobacz więcej (10)
Wyświetl numer telefonu
Adres:
Sobieskiego 25, Sosnowiec
Drukuj Dodaj ocenę

Standard

  • język angielski
  • logopeda
  • psycholog
  • rytmika
  • gimnastyka ogólnorozwojowa
  • urodziny
  • animacje
  • warsztaty dla dzieci
  • imprezy tematyczne

Opis obiektu

Nasze Prywatne Przedszkole i Żłobek Bolek i Lolek świadczy wysoką jakość usługi oraz bogatą ofertę zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku od 2 do 6 lat. - Zapewniamy okiekę dla 50 dzieci w 3 grupach wiekowych (po 18 dzieci w grupie) - Oferta przedszkola skierowana jest również dla dzieci niepełnosprawnych oraz niepełnosprawnych rodziców lub opiekunów. - Przedszkole jest pozbawione barier architektonicznych. Zaplanowana adaptacja pomieszczeń obejmuje wykonanie podjazdów dla wózków inwalidzkich, drzwi są szeroki bez progów, w placówce znajduje się łazienka dla niepełnosprawnych. - Przyjmujemy też dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym z niepełnosprawnością ruchową, afazją, dzieci niesłyszące, niedosłyszące, niewidome, niedowidzące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, autyzmem, zespołem Aspergera, w zależności czy przedszkole jest w stanie zapewnić zalecenia zawarte w orzeczeniu. - Uczniowie niepełnosprawni oprócz zajęć grupowych mają indywidualne...

Galeria

Program nauczania

Przedszkole Bolek i Lolek prowadzi zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Są to działania mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole. 

Zajęcia są prowadzone przez specjalistów z zakresu rozwoju psychoruchowego dziecka:

- psychologa,
- logopedę
- oligofrenopedagogów
- surdopedagoga
- tyflopedagoga
- fizjoterapeutę.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną. W zajęciach w przedszkolu mogą uczestniczyć dzieci od 2 lat i 6 miesięcy.

Oferujemy też zajecia dodatkowe:
- balet
- dogoterapia
- gimnastyka korekcyjna
- j. angielski
- judo
- rytmika
- taniec
- zajęcia z logopedą

Kolorowanki