Spotkanie z rodzicami: „Jesienne zabawy” - zajęcia otwarte

Spotkanie z rodzicami: „Jesienne zabawy” - zajęcia otwarte
4.7
3 oceny
Oceń

Cele ogólne:

 

 • integracja rodziny i przedszkola w działaniach na rzecz dzieci;
 • rozwijanie i wzmacnianie więzi emocjonalnej dziecka z matką i ojcem kształtowanie więzi międzypokoleniowej;
 • lepsze poznanie swojego dziecka;
 • stwarzanie rodzicom możliwości poznania przyjaciół swego dziecka i ich rodzin;
 • doskonalenie okazji do nawiązania bliższych znajomości z rodzicami, jak również skonkretyzowania wyobrażeń rodziców o środowisku , w którym przebywają ich dzieci;
 • integracja grupy;
 • wzbogacanie rodziców o nowe doświadczenia obcowania ze swoim dzieckiem, spędzania z nim wolnego czasu;
 • rozwijanie wiary we własne siły i możliwości;
 • tworzenie klimatu bliskości, miłości i akceptacji;

Cele operacyjne:
Dziecko:

 

 • współdziała z rówieśnikami i rodzicami;
 • bierze aktywny udział w zabawach integracyjnych;
 • zdobywa wiadomości przyrodnicze;

 

Rodzic:

 

 • poznaje środowisko przedszkolne dziecka;
 • współdziała z pozostałymi rodzicami;
 • poszerza wiedzę na temat potrzeb i możliwości własnego dziecka;
 • poznaje nowe sposoby spędzania wolnego czasu z dzieckiem;

Metody:

 

 • czynn,
 • oglądowe,
 • słowne;

Formy:

 

 • indywidualna,
 • grupowa;

 

Środki dydaktyczne: magnetofon,płyta CD, farby, pędzle, bębenek,  duży karton z namalowanym drzewem, ziemniaki, jabłka, nożyki, krążki, jesienne liście, długopisy, ankiety;

 

 

Przebieg spotkania:

 

1. Powitanie piosenką „Wszyscy są...”


2. Witamy wszystkich uczestników zabawy. Osoby, które czują się powitane machają do pozostałych uczestników zabawy:


- Witam wszystkich, którzy przyjechali do przedszkola samochodem.
- Witam wszystkich, którzy lubią jesienne spacery.
- Witam wszystkich, którzy lubią zbierać grzyby.
- Witam wszystkich, dla których jesień to najpiękniejsza pora roku.
- Witam wszystkich, którzy lubią jeść jabłka.

3. Nauka rymowanki:


Jesień, jesień fajny czas

już zabawa wita nas.


Wypowiadanie jej głośno, cicho, wolno, szybko, „językiem kosmitów’ itp.

4. Odnajdywanie jesiennych liści:


Rodzice i dzieci odnajdują ukryte w sali jesienne liście. Wspólnie przeliczają, określają ich wielkość i kolorystykę. Zwycięzcą zostaje osoba, która znalazła najwięcej liści.

5. Zabawa w kole „Gorący ziemniak”:


Uczestnicy siedzą w kole, podając sobie dwa ziemniaki. Na hasło „Gorący ziemniak” osoby, które mają w dłoniach warzywo zamieniają się miejscami.

6. „Jesienny spacer” - odzwierciedlanie ruchem treści piosenki „Marsz, marsz…”:

Czy gotowe nogi do dalekiej drogi?
Marsz, marsz, maszerują wkoło
Marsz, marsz, bardzo mi wesoło
Marsz, marsz nogi mnie słuchają
Nagle stop - odpoczywają
Liczymy do czterech: raz, dwa, trzy, cztery
Czy gotowe nogi do dalekiej drogi?

 

7. „Jabłuszko”:


Zadanie dla rodziców. Kilka chętnych osób obiera jabłko, tak aby skórka była, jak najdłuższa. Nagrodzenie zwycięzcy brawami.

 

8. Zabawa ruchowa „Wiewiórki do dziupli”:


Na podłodze ułożone  są krążki - to dziuple dla wiewiórek. W każdej dziupli mieszka jedna osoba - wiewiórka. Na sygnał „Wiewiórki z dziupli”  - rodzice, dzieci swobodnie biegają, spacerują . Na zawołanie „Wiewiórki do dziupli” - każda wiewiórka wskakuje do najbliższej dziupli i przysiada.

Odmiana tej zabawy - to dziupli jest o jedną mniej niż wiewiórek (jedna wiewiórka zawsze zostaje bezdomna i odpada z gry).

9. „Jesienne drzewo”:


Wszyscy uczestnicy zabawy tworzą jesienne drzewo - odbijanie dłoni, pomalowanych farbą  na dużym arkuszu papieru z namalowanym drzewem.

Twoje uwagi i pomysły

Tagi