Środki lokomocji - scenariusz z zakresu wychowania komunikacyjnego dla 4-latków

Wszystkie materiały w tej zakładce to teksty przesyłane przez osoby niezwiązane z Przedszkola.edu.pl. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za prezentowane treści.
Środki lokomocji - scenariusz z zakresu wychowania komunikacyjnego dla 4-latków
1.0
1 ocena
Oceń
Drukuj

Konspekt zajęć dla dzieci 4-letnich z zakresu wychowania komunikacyjnego.

Grupa - dzieci czteroletnie.

Temat kompleksowy
- Przedszkolak bezpieczny na drodze.

Cele ogólne:

 • rozpoznawanie i nazywanie dźwięków występujących w dużym mieście, np. sygnał karetki, klaksonu, pociągu, tramwaju, motoru, samolotu, statku, warkot silnika samochodu
 • wzbogacenie czynnego słownictwa o nazwy środków lokomocji
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych pojazdów lądowych, wodnych, powietrznych


Cele  operacyjne - dziecko:

 • prawidłowo rozpoznaje odgłosy wydawane przez niektóre środki transportu
 • naśladuje odgłosy pojazdów
 • słucha poleceń nauczycielki
 • rozpoznaje i nazywa pojazdy lądowe, wodne i powietrzne
 • odtwarza charakterystyczne odgłosy wydawane przez: samochód, pociąg, samolot, łódkę.
 • wypełnia odpowiednimi elementami ilustrację
 • śpiewa piosenkę
 • rozpoznaje barwy sygnalizatora świetlnego, rozumie ich znaczenie


Metoda: 

 • czynna – samodzielnych doświadczeń
 • kierowanie własną działalnością dziecka
 • ćwiczeń
 • oglądowa - pokaz
 • obserwacji
 • słowna - rozmowa


Forma:

 • Zbiorowa, indywidualna, grupowa.


Pomoce:

 • ilustracja miasta, portu, lotniska, kaseta z nagraniem dźwięków pojazdów, plansza ilustrująca drogę, zbiornik wodny, niebo, klej, ilustracje pojazdów poruszających się po drodze, w powietrzu, po wodzie, krążki w kolorze zielonym, czerwonym, żółtym. 


Przebieg zajęć:

1. Zabawa integracyjna wprowadzająca w tematykę „Czym podróżuję?”. Dzieci siedzą  w  kręgu. Witają się mówiąc: dzień dobry jestem Agata przyjechałam np. rowerem.
2. Wspólny śpiew piosenki „Dzieci i światła”.
3. Rozmowa przy planszy „W  mieście”.
4. „Głosy dużego miasta” - słuchanie nagranych dźwięków różnych pojazdów. Co  wydaje taki odgłos? - ćwiczenia słuchowe - rozróżnianie odgłosów pojazdów, prawidłowe ich nazywanie. Umieszczenie ilustracji odpowiedniego pojazdu na tablicy magnetycznej.
3. Odgłosy pojazdów - zabawa ortofoniczna - ćwiczenie narządów mowy przez powtarzanie zgłosek. Naśladowanie za nauczycielką odgłosów pojazdów:
pociąg - puf, puf, puf
samolot – szz, szz, szz
samochód - wrr, wrr, wrr
4. Pojazdy -  zabawa ruchowa. Na umówiony sygnał dzieci naśladują ruchem, głosem sposób poruszania się samochodu, samolotu, pociągu.
5. Akumulator - zabawa uspakajająca - siad skrzyżny - wydech przy pochyleniu się do przodu i wdech przy powrocie do wyprostu. Przy wdechu dzieci wykonują ruch tułowia przypominający poruszanie się węża.
6. Praca w grupach. Dzieci podzielone na trzy zespoły. Każdy zespół wybiera obrazki, które pasują do treści namalowanej na papierze, kolorują obrazki i przyklejają na ilustracji.
Arkusz z chmurami - pojazdy poruszające się w powietrzu.
Arkusz z wodą - pojazdy poruszające się po wodzie.
Arkusz z drogą - pojazdy poruszające się po drodze.
7. Dzieci w grupach wymieniają nazwy pojazdów jeżdżących, pływających, latających, uzasadniają swój wybór, przeliczają pojazdy. Plansze umieszczają na tablicy magnetycznej.

Opracowała i przeprowadziła G.Lenard - nauczycielka Przedszkola Samorządowego nr 1 w Warce

Skomentuj

Skomentuj jako pierwszy!

Tagi