Starożytny Egipt - Jak powstały piramidy? - scenariusz

Starożytny Egipt - Jak powstały piramidy? - scenariusz
5.0
4 oceny
Oceń

 

Grupa 5- latki „Misie”

Prowadzący: Edyta Kilian

Data: 24.02.2020 r.

Temat: Starożytny Egipt - Jak powstały piramidy?

Temat tygodniowy: W dawnych czasach.

Cele ogólne:

- Poszerzenie słownictwa oraz  rozbudzenie zainteresowania dzieci o piramidach, ciekawostek z nimi związanych.

Cele szczegółowe:

- Bierze udział w rozmowie i zabawach ruchowych.

- Wskazuje miejsce na mapie, w którym znajdują się piramidy.

- Wie co to jest piramida.

- Potrafi opowiedzieć etapy budowy piramidy.

- Wyjaśnia pojęcia Nil,sfinks, faraon,  hieroglify.

- Współpracuje z grupie podczas tworzenia budowli z klocków.

Obszary podstawy programowej: I.7 IV.2, IV.5, IV.9, IV.11,  IV.12, IV.15

Metody:

Słowna: Rozmowa, objaśnienia

Percepcyjna: Obserwacja, pokaz

Czynna: Zadań stawianych dziecku.

Formy pracy: Zbiorowa, indywidualna

Środki dydaktyczne: Karteczki z liczbami od 1 do 6, mapa obrazkowa dla dzieci, ilustracje piramid, sfinsa, rzeki Nil, maski faraona, ilustracje przedstawiające etapy powstawania piramid, klocki Maple.

 

Przebieg zajęć:

 

1.       Zabawa wprowadzająca: „Witam tych którzy…”

2.       Zabawa wprowadzająca w tematykę zajęć:

Na tablicy wisi przysłonięta ilustracja przedstawiająca piramidy egipskie . Chętne dziecko losuje           z woreczka kartonik z liczbą. Następnie  odszukuje  na tablicy i odsłania  właściwy kartonik . Po odsłonięciu wszystkich kartoników dzieci wypowiadają się na temat ilustracji.

3.       Rozmowa z dziećmi w oparciu o ilustrację:

- Co przedstawia ilustaracja?

- Z czym kojarzą się piramidy?

- Skąd się wzięły piramidy?

- Jaką figurę geometryczną przypominają?

- W jakim miejscu mogą znajdować się piramidy?

        5.  Pokazanie przez nauczyciela na mapie miejsca gdzie znajdują się  piramidy.

        - Jakimi środkami lokomocji dostaniemy się do Egiptu?

6.       Zabawa ruchowa „W podróż wyruszamy”

        Dzieci wyruszają w podróż do Egiptu -poruszają się po sali naśladując lot samolotem. Lądują                 w stolicy Egiptu w Kairze.

7.       Rozmowa z dziećmi na temat Egiptu  poparta ilustracjami.

Nauczyciel opowiada czym charakteryzuje się Egipt, z czego słynie i co jest takiego niezwykłego  w tym kraju.

8.       Zabawa ruchowa „Karawana”- dzieci udają się w poróż na pustynię tworząc karawanę i udają jazdę na wielbłądzie.

9.       „Jak powstały piramidy?”- zapoznanie z etapami budowania piramid na podstawie ilustarcji. Nauczyciel opowiada co znajdowało się wewnątrz piramid, czym były ozdobione i ku czemu służyły.

10.       „Jak wielcy budowniczowie”- zabawa konstrukcyjna.

Dzieci w zespołach 4 osobowych próbują odwzorować wygląd piramidy.

11.       Powtórzenie wiadomości w formie quizu. Zadaniem dzieci będzie udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytania za pomocą lizaków z napisami „Tak”, „Nie”

 

1.       Egiptem rządził faraon.

2.       Egipt leży nad Nilem- jedną  z największych rzek na świecie.

3.       Piramidy są zbudowane z drewna.

4.       Piramid strzeże pies.

5.       Ściany piramid były ozdobione malowidłami i hieroglifami.

 

11.   Podziękowanie  za udział w zajęciach. Na zakończenie dzieci otrzymują naklejki w kształcie piramid.

 

Opracowała: Edyta Kilian

Twoje uwagi i pomysły

Tagi