Stawanie się aktywnym - scenariusz zajęć

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Stawanie się aktywnym - scenariusz zajęć
Oceń
{

Pomocne dłonie- zajęcia w oparciu o piosenkę „Choć mam rączki małe”.

Grupa: 6-latki

Hasła programowe:

 • nauka śpiewania i ilustrowania piosenek ruchem
 • rozmowa na określony temat czyli prawa i obowiązki dzieci w rodzinie, planowanie wolnego czasu
 • kreska jako środek wypowiedzi plastycznej


Cel ogólny: Dążenie ku doskonałości i osiąganie pełni człowieczeństwa

Cel szczegółowy:
Stawanie się aktywnym i potrzebnym

Cele kształcące:

 • kształtowanie umiejętności śpiewania
 • naśladowanie ruchem treści utworu


Cele poznawcze:

 • zapoznanie z zasadami zabaw, nazwami sprzętu gospodarstwa domowego
 • zapoznanie ze sposobami organizowania wolnego czasu na rzecz pomocy innym


Cele wychowawcze:

 • uwrażliwienie na potrzebę pomocy innym
 • rozbudzanie chęci do wykonywania prac domowych
 • kształceni motywacji, aktywności


Metody:

 • słowne- rozmowa, praca na obrazkach
 • oglądowe- obserwacja
 • czynne-kierowanie działalnością dziecka, ćwiczenia muzyczne, plastyczne, ruchowe


Formy: zbiorowa, indywidualna, grupowa

Środki dydaktyczne: nagranie magnetofonowe, puzzle, sylaby, spinacze, materiały plastyczne

PRZEBIEG

1. Czynności organizacyjno- porządkowe
2.„Wielkie pranie”- zabawa z sylabami:

 • kartki z sylabami: ta, mo, me, mi, te, ti, ma, mu
 • sznurek zawieszony na sali „do suszenia”
 • dzieci wybierają tylko sylaby rozpoczynające się literą np.: „m”, odczytują i zawieszają na sznurki używając spinaczy do bielizny
 • nauczyciel kolejno zaznacza wybrane sylaby- używając jednego wybranego koloru spinki i prosi dzieci o dokończenie zdania wyrazami, które będą rozpoczynać się wskazaną sylabą np.: nauczyciel zaznacza „ma” i mówi zdanie:

a) mamy to czarodziejki, które spełniają nasze ma…… (marzenia)
b) „mi” To mamy sprawiają, że nasze domy są pełne mi…….(miłości)
c) „mu”  Moja mama ma naszyjnik z mu……………..(muszelek)
d) „mo” Narysuję dla mamy kolorowego……………(motyla)
e) „me” Gdy mama jest zadowolona, wtedy nuci sobie wesołą me……..(melodię)

3. Rozmowa na temat zajęć domowych, indywidualne wypowiedzi:

 • kiedy mama jest wesoła?
 • jak pomagać mamie?
 • które z zajęć są dla was ważne?
 • co lubicie robić?
 • czego nie lubicie robić?


4. Zapoznanie z treścią piosenki pt: „Choć mam rączki małe” (wysłuchanie piosenki, określenie nastroju)

5. Rozmowa ukierunkowana pytaniami na temat treści piosenki:

 • o czym była piosenka
 • o jakich czynnościach była mowa w piosence
 • jakie było dziecko o którym śpiewano


6. Rozmowa kierowana na temat prac domowych:

 • w jaki sposób pomagacie rodzicom
 • czy macie w domu jakieś stałe obowiązki
 • czy rodzice są z tego zadowoleni…


7. Nauka piosenki (rytmiczna recytacja tekstu, uczenie fragmentami..)
8. Zabawa ruchowa z piosenką (ilustracja ruchem czynności o których mowa w piosence wg własnej inwencji)
9. Monografia cyfry 5 (przeliczanie palców jednej ręki)
10. Plastyczne przedstawienie czynności najczęściej wykonywanych w domu (nauczyciel demonstruje sposób wykonania pracy, dziecko odrysowuje swoją dłoń na kartce, następnie rysuje w niej to co najczęściej robi w domu)
11. Omówienie prac
12. Układanie puzzli z hasłem „Pomocne dłonie”
13. Podsumowanie- (czego dzieci nauczyły się na zajęciach, co im się najbardziej podobało, czy i jak należy pomagać i dlaczego, a co ma się z pomagania innym..)

Autor: Katarzyna Gasztkowska

Twoje uwagi i pomysły

Tagi