Świadczenie pielęgnacyjne 2021 - ile wyniesie?

Świadczenie pielęgnacyjne 2021 - ile wyniesie?
Drukuj Skomentuj

Świadczenie pielęgnacyjne to pomoc finansowa, która przysługuje rodzicom i opiekunom dzieci niepełnosprawnych. W 2021 roku podwyższono kwotę świadczenia pielęgnacyjnego, jednak nie zadowala ona rodziców niepełnosprawnych dzieci.  Mimo podwyżki, sytuacja rodzin opiekujących się dziećmi niepełnosprawnymi, nadal jest bardzo trudna.


 

Świadczenie pielęgnacyjne 2021 – komu przysługuje?


Świadczenie pielęgnacyjne 2021 przysługuje:


•    Rodzicowi dziecka


•    Opiekunowi faktycznemu dziecka


•    Osobie, będącej rodziną zastępczą, spokrewnioną w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej


•    Innej osobie, na której ciąży obowiązek alimentacyjny zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

 

Czytaj także: Kwarantanna narodowa - czy przedszkola będą zamknięte?


O świadczenie pielęgnacyjne ubiegać się mogą również:


•    Osoby, które nie są spokrewnione w pierwszym stopniu z dzieckiem wymagającym opieki, jeżeli jego rodzice nie żyją lub zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności


Co ważne, aby móc pobierać świadczenie pielęgnacyjne, należy całkowicie zrezygnować z pracy zarobkowej. Rodzice mają więc ogromną nadzieję na to, że przepis ten zostanie zmieniony. Nie są w stanie zapewnić dzieciom bytu i opieki rehabilitacyjnej, jednocześnie nie pracując.

 

Czytaj również: Półkolonie w czasie ferii - wytyczne GIS

 

Świadczenie pielęgnacyjne 2021 – ile wynosi?


W 2021 roku świadczenie pielęgnacyjne wzrośnie o 141 złotych w porównaniu do poprzedniego roku, więc będzie wynosić 1971 złotych miesięcznie.

 

Sprawdź również: Co robić w ferie w Lublinie?

 

Autor: Izabela Nestioruk

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!