„Świąteczna matematyka” - scenariusz zajęć dla dzieci 4- i 5-letnich

„Świąteczna matematyka” - scenariusz zajęć dla dzieci 4- i 5-letnich
3.7
6 ocen
Oceń

Świąteczna matematyka - scenariusz zajęć dla dzieci 4- i 5-letnich.

Temat: „ Świąteczna matematyka”- kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania oraz rachowania na palcach i innych zbiorach zastępczych.

 

Cele główne:

 

 • Kształcenie umiejętności dodawania i odejmowania.
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie dostępnym dziecku.
 • Kojarzenie liczby elementów z jej zapisem graficznym – cyfrą.
 • Kształcenie umiejętności liczenia obiektów niewidocznych i określanie ich liczby.
 • Przypomnienie i utrwalenie poznanych cyfr.

 

Cele operacyjne:

Dziecko:

 

 • Zna cyfry i liczby, potrafi je umiejętnie stosować.
 • Kojarzy liczbę elementów z zapisem graficznym – cyfrą.
 • Dodaje i odejmuje przedmioty ustalając ich liczbę.
 • Liczy obiekty niewidoczne (dźwięki) i określa ich liczbę.
 • Umiejętnie posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie mu dostępnym.
 • Potrafi rozpoznać cyfry i odczytywać je.
 • Wykorzystuje swoją wiedzę w praktyce.
 • Współdziała i wymienia informacje.

 

Obszary podstawy programowej:

 

 • Ob. 1 Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych.
 • Ob. 4 Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
 • Ob. 13 Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
 • Ob. 14 Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

 

Treści programowe:

 

 • Stwarzanie warunków do liczenia w różnych zabawach, ćwiczeniach, codziennych sytuacjach.
 • Liczenie obiektów niewidocznych (np. dźwięków) i określanie ich liczby.
 • Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 10.
 • Poznanie cyfr: od 0 do 9 i liczby 10.
 • Uczestniczenie w zabawach i zajęciach integrujących grupę.
 • Przekazywanie informacji za pomocą komunikatów werbalnego i niewerbalnego.

 

Formy aktywności dziecięcej: językowa, ruchowa, matematyczna, plastyczna.

 

Formy organizacyjne: praca z całą grupą, praca indywidualna.

 

Metody: elementy metody E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, pedagogika zabawy, stawianie zadań do wykonania, działanie, pokaz, objaśnienia, instrukcja.

 

Środki dydaktyczne: kolorowa bibuła, sylwety: trzy bałwanki, cztery śnieżki, jedna choinka, wiersze o bałwanku, choince i śnieżkach, koperty z cyframi 1- 9 dla każdego koperty dla każdego dziecka z obrazkami i puzzlami,  emblematy choinek, bałwanków i śnieżynek, dywaniki, patyczki, magnetofon, płyta CD.

 

 

Przebieg zajęć:

 

1. Zabawa powitanka „Wszyscy są…”

 

2. Słuchanie wierszy pt. „Bałwanek”, „Przyjazd choinki”, „Śnieżynki”, „Bombki”

„Bałwanek”
Jest taki ogród zaczarowany,
po którym chodzą śnieżne bałwany.
Duże bałwany, bałwanki małe,
wszystkie ze śniegu i jak śnieg białe.

Choć mróz największy i śnieżek prószy,
bałwankom nigdy nie marzną uszy.
Za to, gdy słońce trochę przygrzeje,
to czary – mary nos im topnieje.


„Przyjazd choinki”
Po torach, po mostach, pomiędzy górami
Jedzie do Warszawy pociąg z choinkami.
Przypatrzcie się chłopcy, uwaga dziewczynki:
Na każdym wagonie nic tylko choinki.
Już pociąg przystaje, już podróż skończona,
Już jesteś w Warszawie choinko zielona.

 

„Śnieżynki”

Wirują jak motyle na wietrze
delikatne lekkie
wirują w mroźnym powietrzu
maleńkie bieluteńkie
wirują w rytmie walca
opadając na ziemię
otulają ją całą
pierzynką białą mięciutką jak aksamit
zima z panem mrozem

Twoje uwagi i pomysły

Tagi