Świąteczna przygoda Małego Renifera

Świąteczna przygoda Małego Renifera
Oceń

 

Scenariusz muzyczno - rytmicznych  zajęć rozwijających uzdolnienia  dla dzieci 5 i 6-letnich według modelu Mobilnej Rekreacji Muzycznej dr Macieja Kieryła.

Temat: "Świąteczna przygoda Małego Renifera".

             Stosowanie nowatorskich rozwiązań edukacyjnych.

 

Prowadzenie: Mariola Pierzchalska - Doruch

 

Data: 12 grudnia 2019r.

 

Cele główne:

- utrwalanie prawidłowej artykulacji

- rozwijanie poczucia rytmu

- utrwalenie informacji dotyczących elementu dzieła muzycznego - agogiki

(tj. tempa oznaczającego, jak szybko utwór ma być wykonany)

- rozwijanie fantazji oraz słuchu i wyobraźni muzycznej

- rozwijanie płynności ruchów  w przestrzeni

- pobudzanie ekspresji ruchowej i plastycznej oraz umożliwianie uzewnętrzniania napięć

 

Cele szczegółowe - dziecko:

- reaguje na sygnał słowny i dźwiękowy

- reaguje na zmiany tempa w utworze

- uważnie słucha opowieści ruchowej i interpretuje ją ruchem

- określa cechy jesiennej pogody

- umiejętnie łączy ruch z muzyką

- wyraża w formie plastycznej odczucia wywołane muzyką

 

Środki dydaktyczne:

- odtwarzacz MP3

- gazety

- wybrane instrumenty perkusyjne (janczary)

- arkusze szarego papieru

- farby do malowania palcami

- folia malarska

- kolorowe chustki z tiulu

 

Metody i techniki:
- muzykoterapia grupowa obejmująca zabawy ruchowe przy muzyce, zabawy z piosenką,

   improwizację ruchową i rytmiczną, odczytywanie i wyrażanie emocji i nastrojów przy muzyce,

   relaks

Metody terapeutyczne wspomagające rozwój dziecka:

- model  Mobilnej Rekreacji Muzycznej dr Macija Kieryła

- metoda opowieści ruchowej J.C Thulina

- elementy terapeutycznego malowania palcami Ruth Show

- elementy pedagogiki zabawy Klanza

- elementy metody gimnastyki twórczej R. Labana

- elementy Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

 

1. Zajęcia wprowadzające:

 

- Uruchomienie

·        Przy dźwiękach spokojnej muzyki połączonej z dźwiękami natury, dzieci wykonują leniwe ruchy w wolnym tempie poszczególnych części ciała: rąk, dłoni, palców, szyi, kręgosłupa, nóg, stóp. Ćwiczenia na uregulowanie oddechu i uruchomienie małych i dużych stawów.

             (utwór "Forest Sounds Make Baby Sleep")

             Ćwiczenie oddechowe: wciąganie powietrza przez nos, wydychanie przez usta

·        przywitanie poszczególnymi częściami ciała (dłońmi, głowami, plecami, kolanami, łokciami, podanie prawych dłoni)

 

-  Zrytmizowanie

·        Wzmacnianie   rytmu   muzyki   poprzez   ruch przy utworze: "Na powitanie".

"Na powitanie".

Na powitanie, niech każdy stanie,

niech każdy stanie, raz, dwa, trzy!

I po ukłonie, zaklaszcze w dłonie,

zaklaszcze w dłonie, raz, dwa, trzy!

Jak jesteś z nami, to zaczynamy,

to zaczynamy raz, dwa, trzy!

Na powitanie wesołe granie, wesoły taniec,

wesoły taniec, raz, dwa, trzy!

 

 Ćwiczenie oddechowe z wykorzystaniem harmonijki ustnej

 

2.  Część główna:

 

- Uwrażliwienie

·        metoda opowieści ruchowej wg. Józefa Gotfryd Thulin wg. pt.: "Mały renifer"

Opowieść ruchowa: "Mały renifer".

·        rozmowa na temat opowieści

·        zabawa muzyczna przy utworze: "Słoneczko i deszczyk" z  kawałkami szarego papieru

Ćwiczenie oddechowe z wykorzystaniem harmonijki ustnej

·        malowanie muzyki z zastosowaniem metody malowania dziesięcioma palcami

 

3. Część końcowa:

 

              - Rekreacja

·        taniec wyciszający przy utworze: "Comptine dun autre ete"

 

             - Aktywizacja

·        zabawa przy utworze: "Siedmioskoczek"

Ćwiczenie oddechowe z wykorzystaniem harmonijki ustnej

·        podsumowanie zajęć

·        pożegnanie przy piosence: "Do widzenia, cześć, hej, pa"

 

Bibliografia

Twoje uwagi i pomysły

Tagi