Przedszkole Montessori Promyk (Świdnica)

Przedszkole Montessori Promyk
Jeśli chcesz zobaczyć więcej, zaloguj się przez Facebooka i zobacz szczegóły oferty!

Opis obiektu

Przedszkole Montessori Promyk zapewnia dzieciom opiekę w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku. Stwarzamy warunki do wszechstronnego rozwoju dzieci, opierając się na pedagogice Montessori.   NASZA MISJA     Uwzględniamy indywidualne potrzeby dziecka, zapewniamy równe szanse, umacniamy wiarę we własne siły i możliwości osiągania sukcesu; Stwarzamy warunki do rozwijania samodzielności; Kształtujemy umiejętność obserwacji, ułatwiamy rozumienie zjawisk zachodzących w dostępnym otoczeniu dziecka: przyrodniczym, społecznym, kulturowym i społecznym; Oferujemy dziecku pomoce rozwojowe, które są kluczem do poznania świata, w myśl zasady czego nie ma najpierw w zmysłach, tego nie ma w umyśle; Rozwijamy wrażliwość estetyczną, tworzymy warunki do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej; Wdrażamy dzieci do utrzymania ładu i porządku; Uczymy reguł życia w grupie; Nauczyciel jest przewodnikiem w drodze do samodzielności i niezależności;...

Przedszkola w pobliżu

Planetarium Bajkonur

Planetarium Bajkonur

Planetarium Bajkonur to przenośne (mobilne) planetarium, stosowane jako nowoczesna, multimedialna pomoc dydaktyczna w edukacji dzieci w różnym wieku. Naszą mis

Kolorowanki