Przedszkole Niepubliczne SIGMA i PI w Świdniku (Świdnik)

Przedszkole Niepubliczne SIGMA i PI w Świdniku
zobacz więcej (5)
Adres:
Kosynierów 17, Świdnik
Sprawdź na mapie
Drukuj Dodaj ocenę

Udogodnienia

  • język angielski
  • logopeda
  • psycholog
  • gimnastyka ogólnorozwojowa
  • zajęcia teatralne
  • matematyka
  • indywidualna opieka nad dziećmi
  • warsztaty dla dzieci
  • warsztaty dla rodziców
  • imprezy tematyczne

Opis obiektu

Witamy w Przedszkolu SIGMA i PI w Świdniku

Jesteśmy niepublicznym przedszkolem mieszczącym się w Świdniku, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00-18.00. Naszą ofertę kierujemy do dzieci w wieku 2,5-5 lat. Dokładamy wszelkich starań, by nasza oferta edukacyjna odpowiadała dzieciom, jak i rodzicom. Naszą misją jest nauka poprzez zabawę i integrację grupy. Zapewniamy Państwa, że dziecko znajdzie u nas bezpieczeństwo, zabawę i spokój. Każdy maluch traktowany jest indywidualnie, o co dba nasza wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Nasze przedszkole jest obiektem nowoczesnym, przystosowanym zarówno do zabawy dzieci, jak i ich edukacji.  Chcemy aby dzieci uczęszczające do naszego przedszkola nie bały się odważnie myśleć i pytać . Chcemy by nauczyły się zgłaszać do odpowiedzi i skupiać na omawianym zagadnieniu. W przedszkolu o profilu logiczno-matematycznym będziemy realizować program, który zachęci nauczycieli i przedszkolaków do wspaniałej zabawy umysłowej jaką jest matematyka. W naszym...

Galeria

Program nauczania

Praca dydaktyczno-wychowawcza w naszym przedszkolu oparta jest na programach zgodnych z podstawą programową MEN:

  Program wychowania przedszkolnego- "Przedszkolne zabawianki - Jak po sznurku…" Alicja Guła (Wydawnictwo Didasko) oraz

  Program wychowania przedszkolnego - "Od przedszkolaka do pierwszaka".  Iwona Broda ( Wydawnictwo WSiP)

  "Klucz do uczenia się" - moduły matematyczne programu wychowania przedszkolnego wg  G. Dolya. N. Veraksa.

♦  "Odwiedźmy krainę liczb" - koncepcja nauczania matematyki we wczesnym dzieciństwie wg dr G. Friedricha.

Wybrane przez nas programy pozwalają nauczycielowi na samodzielne projektowanie adekwatnych sytuacji edukacyjnych oraz stałe monitorowanie rozwoju przedszkolaka. Wyjątkowość tych programów polega na tym, że przełamują one dotychczasowy model edukacji oparty na zapamiętywaniu i odtwarzaniu informacji. Zamiast tego uczą dzieci logicznego myślenia i efektywnego wykorzystywania swojej inteligencji do samodzielnego rozwiązywania problemów. Programy te dają szansę nauczycielowi na dobór różnorodnych treści, metod i form aktywności dla każdego dziecka z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych, zainteresowań i zdolności. Stawianie dzieciom zadań w sytuacjach mobilizujących do twórczego myślenia i rozwijanie kreatywności ułatwi im  radzenie sobie w rozwiązywaniu problemów, a w przyszłości w dorosłym życiu.

Podstawową metodą wykorzystywaną w naszej koncepcji programowej wspierającą aktywne, zaangażowane procesy uczenia się dzieci jest Metoda Projektów opracowana przez światową ekspertkę z zakresu  wczesnej edukacji Profesor Lilian Katz. Podczas pracy Metodą Projektów dzieci prowadzą badania na określony temat szukając odpowiedzi na postawione przez siebie pytania i hipotezy dotyczące badanego tematu poprzez obserwacje, badania, eksperymenty, wyprawy terenowe, rozmowy z ekspertami.

Wszystkie zajęcia programowe odbywają się codziennie. Szczegółowe zadania dostosowane są do kondycji i składu grupy, zainteresowań i potrzeb rozwojowych dzieci.

Kolorowanki