„Święta, święta...” - scenariusz zajęć w grupie 5-latków

„Święta, święta...” - scenariusz zajęć w grupie 5-latków
3.8
5 ocen
Oceń

Święta, święta... - scenariusz zajęć w grupie 5-latków.

Temat kompleksowy: Święta, święta…

 

Temat dnia: Bombki i liczby

 

Cele ogólne:

 

- rozwijanie umiejętności liczenia,
- zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 0,
- zapoznanie ze zwyczajami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia w różnych krajach.

 

Cele operacyjne (dziecko):

 

- liczy w zakresie siedmiu z użyciem konkretów,
- rozpoznaje i nazywa cyfrę 0,
- wymienia zwyczaje związane ze Świętami Bożego Narodzenia w wybranych krajach.

 

Metody: słowna, oglądowa, działań praktycznych.


Formy: grupowa, indywidualna.


Środki dydaktyczne: kartoniki z cyframi (od 0 do 5), duże sylwety bombek w różnych kształtach i kolorach, nagranie tanecznej muzyki, paski kolorowej bibuły, śniegowe gwiazdki, cyfra 0, tablica demonstracyjna, karty pracy.

 

Przebieg dnia

Ćwiczenia w liczeniu.

 

Nauczyciel pokazuje dzieciom tablicę demonstracyjną, na której znajdują się dwie gałązki z bombkami. Prosi dzieci, aby obejrzały bombki na jednej gałązce, a potem na drugiej. Dzieci liczą bombki. Pani prosi  wybrane dzieci, aby powiedziały jak wygląda pierwsza, druga….siódma bombka na pierwszej gałązce, a jak na drugiej gałązce.

Zabawa dydaktyczna „Kolorowe bombki”.

 

Nauczyciel umieszcza w Sali duże sylwety bombek w różnych kształtach i kolorach. Dzieci losują kartoniki z bombkami i swobodnie poruszają się po Sali przy dźwiękach muzyki. Podczas przerwy w grze odszukują w Sali sylwetę takiej samej bombki jak ta, której obrazek mają na kartoniku i stają przy niej. Wspólnie z nauczycielem liczą, których bombek jest najwięcej, a których najmniej. Podczas powtórzeń zabawy dzieci zamieniają się kartonikami.

Zabawa orientacyjno-porządkowa „Niezwykłe bombki”.

 

Każde dziecko otrzymuje pasek kolorowej bibuły. Porusza się z nim swobodnie po Sali przy dźwiękach tanecznej muzyki. Podczas przerwy w grze układają na dywanie z pasków bibuły wymyślone przez siebie bombki.

 

Wprowadzenie zapisu cyfrowego liczby 0.

 

Dzieci siadają na dywanie w kole. Każde z nich otrzymuje komplet kartoników z cyframi, od 1 do 5, oraz 5 śniegowych gwiazdek.

 

  • Nauczyciel stuka w bębenek od 1 do 5 razy, dzieci liczą uderzenia i pokazują kartoniki z odpowiednią cyfrą.

 

  • Dzieci układają kartoniki według kolejności od 1 do 5.

 

  • Zabawa „Chowany ze śniegowymi gwiazdkami”.

 

Nauczyciel umieszcza na tablicy 5 papierowych, śniegowych gwiazdek. Dzieci układają ich tyle samo przed sobą. Nauczyciel proponuje dzieciom zabawę w chowanego. Dzieci na chwilę zamykają oczy, a nauczyciel zdejmuje z tablicy 2 gwiazdki. Dzieci przeliczają, ile gwiazdek pozostało i tyle samo zostawiają u siebie. Jedno dziecko wskazuje kartonik z liczbą określającą ile gwiazdek pozostało. Następnie, tak jak poprzednio, nauczyciel chowa 2 gwiazdki, a potem 1. Dzieci za każdym razem odkładają odpowiednią liczbę gwiazdek. Gdy już nie pozostanie żadna gwiazdka, nauczyciel pyta:

 

-  ile gwiazdek pozostało na tablicy?
- czy jest taka liczba, którą możemy określić, ile to jest nic ?

 

  • Pokaz i omówienie wyglądu cyfry 0. Pokaz jej prawidłowego kreślenia - kreślenie przez dzieci cyfry 0 w powietrzu, na podłodze, na plecach kolegów lub koleżanek. Nauczyciel pyta co wam przypomina cyfra 0?, ile oznacza liczba 0?

 

  • Zabawa „ Skaczące gwiazdki”.

 

Nauczyciel pokazuje kartonik z cyframi od 1 do 5, a dzieci nazywają liczbę i podskakują odpowiednią ilość razy.

 

  • Słuchanie ciekawostek o świętach Bożego Narodzenia w innych krajach:

 

Twoje uwagi i pomysły

Tagi