„Święto Pluszowego Misia” - scenariusz imprezy przedszkolnej

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
„Święto Pluszowego Misia” - scenariusz imprezy przedszkolnej
3.5
81 ocen
Oceń
{

„Święto Pluszowego Misia” – scenariusz imprezy przedszkolnej połączonej z akcją Cała Polska Czyta Dzieciom.

„Święto Pluszowego Misia” – scenariusz imprezy przedszkolnej połączonej z akcją Cała Polska Czyta Dzieciom.


Cele ogólne:
- umożliwienie dzieciom przeżywania uroczystości przedszkolnej
- aktywne włączanie dzieci do przygotowania i uatrakcyjniania wspólnego świętowania
- propagowanie wśród dzieci głośnego czytania
- wdrażanie do kilkuzdaniowych wypowiedzi na podany temat
- integracja dzieci przedszkolnych

Cele operacyjne:
- dzieci znają  historię  powstania Święta Pluszowego Misia,
- potrafią uważnie słuchać czytany tekst
- potrafi opowiedzieć na zadany temat
- integrują się ze sobą (dzieci młodsze ze starszymi)
- potrafią aktywnie się włączać do zabawy w zespole
- zna wybrane piosenki i wiersze o misiach

Metody:
- słowna (pogadanka, opowiadanie, piosenka, wiersz);
- oglądowa (ilustracje, bajka)
- praktyczna (zadań stawianych do wykonania)

Formy:
- zbiorowa
- indywidualna

Środki dydaktyczne:  misie – pluszaki, obrazki przedstawiające misie, wiersz pt. "Miś"(autor nieznany), wiersz Cz. Janczarskiego  pt. "Naprawiamy misia", Opowiadania Cz. Janczarskiego "Przygody misia Uszatka", płyty CD z utworami piosenek i zabaw: "Pluszowy miś", "Jadą,  jadą  misie", "Taniec pajacyka z misiem", utwory N. Kukulskiej, talerzyki z miodem, sznurek lub skakanki, arkusze papieru szarego, flamastry, apaszki.

Przebieg:

1. Powitanie wszystkich zebranych przez prowadzącą.
witam wszystkich przedszkolaków
witam wszystkie dziewczynki
witam wszystkich chłopców
witam wszystkich, którzy mają ze sobą misie
Powitanie zebranych przez dzieci z grupy I "Misie"
"Misie pięknie się kłaniają, wszystkich witają i do zabawy zapraszają".
2. Poznanie historii powstania Święta Pluszowego Misia
3. Nauka przerywnika: "Czy jest duży czy jest mały zawsze chętny do zabawy".
4. Recytacja zbiorowa wiersza pt. "Miś"
MIŚ JEST MAŁY I PUCHATY
MIS JEST FAJNY I KUDŁATY
MIŚ JEST GRUBY JAK TA KULA
MISIA ZAWSZE SIĘ PRZYTULA

LECZ CZASAMI TEŻ TAK BYWA
ŻE SIĘ O NIM ZAPOMINA
A WIĘC WEZMĘ MISIA CZULE
I DO SIEBIE GO PRZYTULĘ
(wszyscy zebrani przytulają swoje misie)

5. Zabawa ze swoimi misiami przy piosence "Pluszowy miś".
6. Prezentacja swoich misiów przez dzieci z każdej grupy (po troje dzieci).
7. Słuchanie wiersza Cz. Janczarskiego pt. "Naprawiamy misia". Krótka rozmowa na temat szanowania własnych zabawek.

Kto misiowi
urwał ucho?
No, kto? – pytam.
Cicho, głucho...
Nikt się jakoś
Nie przyznaje.
Może jechał
miś tramwajem?
Może upadł,
biegnąc z górki?
Może go
dziobały kurki?
Może Azor
go tarmosił, urwał ucho,
Nie przeprosił?
Igła, nitka,
Rączek para.
Naprawimy
Szkodę zaraz!
O już sterczą uszka oba.
Teraz nam się miś podoba

8. Odgadywanie zagadek obrazkowych o znanych misiach
9. Zabawa ruchowo – naśladowcza "Niedźwiadek" (śpiewamy na melodię mam chusteczkę)
Jedna łapka, druga łapka (podnoszą prawą, potem lewą rękę)
ja jestem niedźwiadek. (pokazują na siebie)
Trzecia łapka czwarta łapka (pokazują prawa, lewą nogę)
a to jest mój zadek. (klepią się po pupie)
Lubię miodek, kocham miodek (masują brzuszek prawą, lewą ręką)
Wybieram go pszczółkom (pokazują wybieranie miodu)
Jedną łapką, drugą łapką( podnoszą prawą, lewą rękę)
Albo piję rurką.(naśladują picie rurką).
10. Zabawa ze swoimi misiami przy piosence "Jadą, jadą misie"
11. Słuchanie utworu literackiego czytanego przez zaproszonego gościa - "Przygody misia Uszatka" Cz. Janczarskiego. Propagowanie akcji CPCD.
12. Przerywnik w wykonaniu wszystkich dzieci "Czy jest duży…"
13. Zaproszenie do konkursów sprawnościowych i dalszej zabawy

Twoje uwagi i pomysły

Dodane komentarze (6)

Tagi