Integracyjne Przedszkole Zdrowia (Szczecin)

Integracyjne Przedszkole Zdrowia
zobacz więcej (7)
Adres:
Monte Cassino 23c, Szczecin
Sprawdź na mapie
Drukuj Dodaj ocenę

Udogodnienia

 • język angielski
 • logopeda
 • rytmika
 • gimnastyka ogólnorozwojowa
 • korektywa
 • taniec nowoczesny
 • matematyka

Opis obiektu

Dni adaptacyjne Dni adaptacyjne w Integracyjnym Przedszkolu Zdrowia dla nowych przedszkolaków odbywają sie w ostatnich tygodniach sierpnia i trwają dwa tygodnie. Uczestniczą w nich rodzice wraz z dziećmi i kadra nauczycielska, personel pomocniczy oraz psycholog, który pomoże i wyjaśni jak pokonać lęk związany z pierwszymi dniami pobytu dziecka w przedszkolu. Program spotkań adaptacyjnych obejmuje zabawy swobodne dzieci z rodzicami i nauczycielami w sali i ogrodzie przedszkolnym.  W takich zabawach i zajęciach dzieci mają okazję poznać swoich nauczycieli grupy, imiona nowych kolegów i koleżanek z grupy oraz placówkę przedszkolaka, jej otoczenie i panujące w niej zasady. Dnia adaptacyjne, które odbywają się w naszym przedszkolu od kilku lat, mają na celu:   uświadamiają, że pobyt w przedszkolu może być dla dziecka ciekawą i wesołą zabawą oraz formą radosnego działania, pomóc i ułatwić dzieciom przekroczenie progu przedszkola, pomóc przezwyciężyć strach...

Galeria

Program nauczania

Oferta dodatkowa (dodatkowo płatna)

Język angielski (1x w tygodniu)

Język angielski prowadzony jest przy użyciu różnorodnych metod, które zawsze są dopasowane do możliwości poznawczych dzieci. Naukę umilają rymowanki, piosenki, historyjki i gry ruchowe, a także nagrania DVD. Przedszkole współpracuje ze szkołą językową dla dzieci, a nasza lektorka jest zawsze uśmiechnięta i gotowa na angielską przygodę z małymi Uczniami!


Zajęcia z języka angielskiego dla wszystkich dzieci w przedszkolu odbywają się raz w tygodniu. Dla chętnych Rodziców, istnieje możliwość opłacenia zajęć dodatkowych.


Język francuski (2x w tygodniu)

Metoda Małej Francji, powstała w oparciu o najnowsze badania z zakresu metodyki nauczania języków obcych dzieci, ale przede wszystkim, w oparciu o obserwacje i doświadczenia w pracy z najmłodszymi słuchaczami.


Przewodnikami dzieci po Francji i krainie języka francuskiego są dwie pluszowe maskotki – spontaniczna owieczka Minia i wrażliwy pies Yaroslav. Dzięki wyrazistym charakterom pluszowych przyjaciół dzieci uczą się nazywać emocje, bezpiecznie mówić o tym, co je cieszy, smuci, złości. Zwierzątka wspólnie z najmłodszymi poznają świat wszystkimi zmysłami: razem słuchają melodii języka francuskiego, śpiewają, tańczą, grają, malują, po prostu – dobrze się bawią.


Aspekt polisensoryczny metody pozwala dzieciom nieznającym języka francuskiego rozumieć sens zabaw, reagować na polecenia i chętnie uczestniczyć w zajęciach.


Magia sztuki (1x w tygodniu)

Zajęcia teatralno- plastyczne kryjące się pod nazwą „ Magia sztuki” mają na celu tworzenie takich warunków dla dziecka by stało się ono świadomym biorcą i twórcą sztuki: „ Magia sztuki” zawiera elementy arte -terapii, pomaga dziecku zrozumieć siebie, otaczający go świat, uczy radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, oraz z lękami dziecięcymi.


Zabawa i matematyka

Naturalną formą aktywności dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym jest zabawa. Może ona pozwolić dzieciom na intuicyjne opanowanie podstawowych wiadomości i umiejętności matematycznych, zwłaszcza geometrycznych i rachunkowych (zgodnie z indywidualnym rozwojem dziecka). Projekt „Zabawa i matematyka” wykorzystuje technikę orgiami, działania z papierem oraz metody i techniki pedagogiki zabawy. Z uwagi na specyfikę działań, projekt adresowany jest do dzieci sprawnych manualnie oraz intelektualnie.


Cele ogólne:

rozwijanie zdolności poznawczych

wdrażanie do skutecznego działania

intuicyjne opanowanie podstawowych pojęć i działań matematycznych oraz wykorzystanie ich w praktyce

poszerzenie słownika czynnego dziecka o wyrażenia wykorzystywane w obszarze edukacji matematycznej

włączanie rodziców do systematycznej zabawy (pracy) z dzieckiem jako przygotowanie do nauki szkolnej


Stymulacja czynności poznawczych i pamięciowych – ŚWIAT ZMYSŁÓW (1x w tygodniu)

Podczas zajęć ŚWIAT ZMYSŁÓW dzieci rozwijają swoje poszczególne zmysły poprzez twórczą zabawę.


Zajęcia rozpoczynają się opowiadaniem lub krótką historią, która skupia się kolejno na wybranych zmysłach: świadome dotykanie, patrzenie, słuchanie, smakowanie i wąchanie. Opowiadania i ćwiczenia sprawiają dzieciom wiele przyjemności ponieważ nie pozostawiają dziecka w roli pasywnego słuchacza, lecz umożliwiają mu w aktywne i twórcze włączanie się w ich przebieg. Dzieci mogą rozwiązywać zadania samodzielnie lub w grupie, znajdując przy okazji twórcze sposoby rozwijania swoich zmysłów jednocześnie je doskonaląc.


Diagnoza integracji sensorycznej 

W naszym Przedszkolu możliwe jest przeprowadzenie profesjonalnego badania procesów funkcji zmysłowo- czuciowych. Badanie składa się z wywiadu z rodzicami, z obserwacji klinicznej funkcji neurofizjologicznych dziecka oraz z testów integracji sensorycznej.


Badanie testem PEP-R (Profil psychoedukacyjny dla dzieci z zaburzeniami rozwoju)

PEP-R (profil psychoedukacyjny) to rzetelne narzędzie do diagnozy dzieci z różnorodnymi zaburzeniami rozwoju, zwłaszcza z autyzmem i trudnościami w komunikacji, w wieku od 6 miesięcy do 7 lat (stosowany jest również w diagnostyce dzieci do 12 roku życia, jeżeli istnieje podejrzenie, że niektóre funkcje rozwojowe są poniżej poziomu siódmego roku życia). Profil psychoedukacyjny składa się z dwóch skal głównych (skala rozwoju oraz skala zachowań) i szeregu podskal w każdej z nich. Podział taki pozwala z jednej strony wykreślić szczegółowy profil rozwoju dziecka, z drugiej natomiast pozwala zilustrować jak rozległe są zaburzenia w sferach kluczowych dla całościowych zaburzeń rozwoju.


 • test składa się ze 174 zadań;
 • zadania nie zależą od poziomu rozwoju mowy;
 • zadania nie są ograniczone czasowo;
 • test przeprowadzany jest w sposób elastyczny, co pozwala dostosować go do specyficznych zachowań dziecka;
 • wyniki uzyskane w teście wykorzystywane są do konstruowania indywidualnych programów terapeutycznych dla dzieci wymagających wspomagania rozwoju;
 • wskazówki dotyczące oceniania są bardzo przejrzyste; 
 • wszystkie zadania są ocenianie w czasie wykonywania testu;
 • materiały testowe są konkretne i interesujące nawet dla dzieci z poważnymi zaburzeniami;
 • elementy testu są wykonane przez terapeutów IPZ z dobrej jakości materiałów przez co są niepowtarzalne i wyjątkowe;
 • W naszej placówce diagnozę PEP-R aktualizujemy raz do roku sprawdzając postępy dziecka i określając jego nowe możliwości.

Kolorowanki