Przedszkole Specjalne Dzieńdoberek

Przedszkole Specjalne Dzieńdoberek
Telefon:
91307 60 99
Ocena:
3.2
Strona WWW:
dziendoberek.pl

Lokalizacja:

Adres: Żubrów 1, Szczecin

Przedszkole Specjalne Dzieńdoberek

Przedszkole Dzieńdoberek oferuje bogaty wachlarz zajęć, tak aby każde dziecko mogło w optymalny sposób, doskonalić nabyte oraz rozwijać nowe umiejętności.

Filarem pracy w przedszkolu  jest metoda krakowska. Wprowadzamy metody niedyrektywne:  metody Johansen’a i metody GPS – Growththrough Play System. oraz  metody wspierające  z wykorzystaniem terapii SI (integracja sensoryczna) oraz terapii Handle.

Większość przedszkoli opiera się na jednej metodzie pracy z dziećmi . Przedszkole Dzieńdoberek wyróżnia alternatywa do terapii SI w postaci terapii Handle. Przenikanie się metod niedyrektywnych wraz z podstawową metodą krakowską, stanowi oryginalną ofertę naszej placówki.

 

Ponadto Dzieńdoberek to:

 

 • wczesna nauka czytania metodą sylabową (praca indywidualna)
 • profilaktyka i terapia logopedyczna (praca indywidualna)
 • integracja sensoryczna – metoda SI (praca indywidualna)
 • terapia ręki (praca indywidualna)
 • zajęcia polisensoryczne (praca indywidualna)
 • logoterapia (praca indywidualna)
 • dogoterapia (praca grupowa)
 • nauka języka angielskiego (praca grupowa)
 • zajęcia o charakterze terapeutycznym dla dzieci z ryzykiem dysleksji, z opóźnionym rozwojem mowy, z nieustaloną lateralizacją, z dyspraksją, dzieci leworęcznych, z zaburzeniem emocjonalnym (praca indywidualna)
 • metoda Knilów (Aktywność – Świadomość Ciała, Kontakt i Komunikacja – praca w grupie)
 • metoda Ruchu Rozwijającego (praca w grupie)
 • rytmika z elementami tańca (praca w grupie)
 • gimnastyka korekcyjna (praca w grupie)
 • zajęcia plastyczne i teatralno-ruchowe (praca w grupie)
 • symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania (praca indywidualna)
 • terapia funkcji wzrokowych (praca indywidualna)
 • stymulacja funkcji motorycznych (praca indywidualna)
 • wybór dominującej ręki (praca indywidualna)
 • stymulacja lewej półkuli mózgu (praca indywidualna)
 • audycje muzyczne – aktywne lekcje muzyki (praca w grupie)
 • warsztaty z interaktywnego czytania bajek

 

GODZINY OTWARCIA: 7:30-18:00

 

MISJA PRZEDSZKOLA DZIEŃDOBEREK:


– BEZPŁATNE przedszkole dla dzieci z orzeczeniami i opiniami WWR
– indywidualne podejście do każdego dziecka i opracowany według jego potrzeb plan terapii
– małe grupy przedszkolne (do 4 dzieci)  i opieka minimum dwóch pedagogów na grupę
– bogata oferta zajęć i zajęć dodatkowych
– sala do terapii Integracji Sensorycznej
– profesjonalna kadra
– wsparcie zespołu specjalistów: psycholog, pedagog, logopeda, dietetyk, fizjoterapeuta, terapeuta SI, dogoterapeuta
– posiłki opracowane przez dietetyka, uwzględniające dietę dla dzieci autystycznych oraz występujące nietypowe preferencje żywieniowe, indywidualne diety, alergie lub nietolerancje pokarmowe
– budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
– profesjonalnie wyposażone sale oraz certyfikowane i atestowane sprzęty
– monitoring w salach