Przedszkole Publiczne Nr 1 "Radosne" (Szczecin)

Adres:
Grażyny 7, Szczecin
Drukuj Dodaj ocenę

Opis obiektu

Przedszkole „Radosne” jest placówką działającą od 1981 roku. Mieści się w parterowym budynku z dala od ruchliwych ulic. Dzieci mają do dyspozycji sale dydaktyczne z łazienkami, salę rekreacyjną wyposażoną w różnorodny sprzęt gimnastyczny i duży ogród do zabaw. Tradycją przedszkola są organizowane rokrocznie festyny rodzinne oraz ciekawe imprezy integracyjne odbywające się na terenie przedszkola.

Dzieci z naszego przedszkola biorą udział w konkursach organizowanych przez inne placówki. My jesteśmy gospodarzami imprezy środowiskowej "Jesienne impresje" i "Turnieju logopedycznego". Współpracujemy z pobliską Szkołą Podstawową Nr 11, z Miejską Komendą Policji oraz z Sanepidem. Raz w miesiącu gościmy przedstawicieli Straży Miejskiej, którzy prowadzą ciekawe zajęcia we wszystkich grupach wiekowych. Wspólłpraca z Zespołem Szkół Sportowych pozwala dzieciom ze starszych grup uczestniczyć cyklicznie w zajęciach sportowych organizowanych na terenie szkoły i prowadzonych przez trenerów gimnastyki sportowej. Dzieci z grupy integracyjnej biorą rokrocznie udział w turnieju intgracyjnym organizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 41 z oddziałami integracyjnymi.  W ciągu każdego roku szkolnego uczestniczymy w koncertach muzycznych organizowanych przez Zamek Książąt Pomorskich oraz w przedstawieniach teatralnych Teatru Polskiego i Teatru Lalek Pleciuga. Raz w miesiącu gościmy na terenie...

Galeria

Program nauczania

1. Zabawy i zajęcia rozwijające umiejętności dzieci prowadzone nowatorskimi metodami:

 • metody twórczego myślenia ( Edward de Bono )
 • metody terapeutyczne, psychofizyczne
 • terapia ruchem i muzyką
 • pedagogika zabawy
 • kinezjologia edukacyjna ( Paul Dennison )
 • edukacja matematyczna ( E. Gruszczyk- Kolczyńska )
 • metoda Dobrego Startu ( Matra Bogdanowicz )
 • metody dramowe
 • metoda Marii Montessori
 • program profilaktyczny „Alfred radzi”
 • metoda ruchu rozwijającego ( Veroniki Sherborne )
 • metody relaksacyjne ( Jacobson, Schultz )
2. Program adaptacyjny dla dzieci 3-letnich.
3. Zabawy i zajęcia terapeutyczne ( indywidualne i zbiorowe ).
4. Spotkania z kulturą ( spektakle teatralne, wycieczki do muzeum, wystawy, koncerty ).
5. Zabawy i zajęcia logopedyczne.
 

Kolorowanki