Miejskie Przedszkole nr 2 "Fantazja" (Szczytno)

Miejskie Przedszkole nr 2

Opis obiektu

Placówka czynna jest od 6:00 do 16:30.  W tym czasie odbywają się zajęcia planowane i inspirowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci. W pracy preferuje się otwarty styl i aktywne metody, tworzone są sytuacje edukacyjne, które dodatnio korelują z potrzebami i zainteresowaniami dzieci, wyzwalając ich potencjał twórczy.

 

Dzieci w naszym przedszkolu mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego, z nowo zakupionymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci. 

https://mp2.miastoszczytno.pl

Galeria

Kolorowanki