Sztuki plastyczne w przedszkolu oraz ich znaczenie

Sztuki plastyczne w przedszkolu oraz ich znaczenie

Głównym zadaniem przedszkola jest wszechstronny rozwój dziecka zgodny z jego zainteresowaniami.

Jedną z ważniejszych dziedzin na zajęciach w przedszkolu są sztuki plastyczne. Dają one dzieciom dużo radości. Dzięki nim dziecko manipuluje, ogląda, działa, komunikuje się z innymi. Dziecko nabywa umiejętności radzenia sobie, samodzielności, potrafi dobrać narzędzia i materiały potrzebne do zrealizowania swojego planu, rozwija swoje naturalne zainteresowania, kształtuje swoją osobowość oraz rozwija inwencję twórczą. Tworząc prace plastyczne dziecko rozwija własną wyobraźnię i pomysłowość.

Prace dzieci zawsze powinny być eksponowane, zarówno dla kolegów jak i rodziców. Ma to ogromne znaczenie dla dzieci:

  • Jest uwieńczeniem działalności dziecka
  • Umożliwia samoocenę oraz ocenę i porównanie z innymi pracami
  • Dowartościowuje autora pracy


Sztuki plastyczne mają również duże znaczenie dla nauczyciela, pomagają  ocenić dziecko, jak również dostarczają wielu cennych wskazówek nt. dziecka. We współczesnym świecie wychowanie plastyczne przeżywa odrodzenie. Na nowo  zaczęto interesować się wpływem działalności plastycznej na wszechstronny  rozwój dziecka. Wychowanie plastyczne jest jedną z form wychowania estetycznego. Przedszkole ma dwa podstawowe zadania do spełnienia:

  • Rozwijanie swobody w posługiwaniu się linią i plamą
  • Uwrażliwienie dziecka na zjawiska otaczającej rzeczywistości (światło, barwę, bryłę, linię, fakturę)


Rysunek jest jedną z form ekspresji dziecka, za pomocą którego dziecko określa swoje Ja, swoje miejsce w świecie. Dziecko nie zna reguł, przedstawia świat takim, jakim go spostrzega, wypowiada się rysunkiem spontanicznie, własnym językiem. Przedstawia rzeczywistość naiwnie i szczerze. Rzeczy bardziej ważne są większe, a te mniej ważne małe. I tak mama jest jak dom, a  kwiaty sięgają dachu. Ulubionym motywem dzieci jest dom. Początkowo jest to  koło z nieokreślonymi otworami symbolizującymi okna i drzwi. Następnie nabiera on formy prostokąta. Dziecko podczas rysowania utożsamia się ze  swoją pracą, gdyż ni  odróżnia swojej fantazji od rzeczywistości. Dopiero dziecko 5-6-letnie zaczyna dokładniej obserwować świat, dzięki czemu  wzbogaca własne wytwory rysunkowe. Dziecko w tym wieku potrafi określić  budowę postaci ludzkiej, zwierzęcej lub wybranego przedmiotu. W miarę jak  dziecko się rozwija, zwiększa się zasób jego doświadczeń, spostrzeżeń i  wyobrażeń. Dlatego warto przywiązywać dużą uwagę do pełnego rozwoju dziecka. Na pewno przyczynią się do tego szeroko rozumiane sztuki plastyczne.

Autor: Małgorzata Skroban  

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Tagi