Wiadomości związane z hasłem "aktywność twórcza dziecka"

 • Rozwijanie kreatywności u dzieci

  Rozwijanie kreatywności u dzieci

  "Twórczość" – to określenie, które nie towarzyszy nie tylko wielkim artystom (jak się powszechnie sądzi). Każdy człowiek rodzi się z dużym potencjałem kreatywności. To tylko otoczenie swoim nieodpowiednim oddziaływaniem hamuje ją- tak w wieku przedszkolnym jak i dorosłym. Pojawiają się wówczas różnego  rodzaju bariery emocjonalne i lęki, które działają destrukcyjnie na kreatywność.
 • O twórczej aktywności dzieci

  O twórczej aktywności dzieci

  Twórczość jest najwyższą formą ludzkiego działania. Człowiek działa przez całe życie – w tym działaniu ujawnia się pewna aktywność: psychiczna i fizyczna. Twórcza aktywność – jest najbardziej pożądana –  w jej wyniku jednostka wnosi wartości dla swojego rodzaju, osiąga wyższe poziomy równowagi rozwojowej.
 • Warunki rozwoju twórczej aktywności dziecka

  Warunki rozwoju twórczej aktywności dziecka

  Pedagogika przedszkolna za jedną z podstawowych zasad wychowania uznaje stymulowanie aktywności własnej dziecka, rozumianej jako warunek rozwoju jego sił twórczych. Aktywność dziecka wyraża się między innymi w tym, że wchodzi ono nieustannie w kontakty z przedmiotami, osobami i zjawiskami.
 • Rodzaje dziecięcej aktywności twórczej

  Rodzaje dziecięcej aktywności twórczej

  Jednym z przejawów akywności dziecięcej  jest zabawa twórcza, która jest cechą wrodzoną  zdrowego dziecka. Zabawa, w której dominują zabawy inspirowane i zabawy kierowane przez nauczycielkę. Maria Przetacznik pisze, że “zabawa jest przejawem własnej aktywności dziecka jako wyznacznika jego rozwoju, a jednocześnie podstawową formą jego działalności, aż do czasu podjęcia nauki szkolnej.”