Wiadomości związane z hasłem "dzieci nadpobudliwe psychoruchowo"

 • Jak postępować z nadpobudliwym dzieckiem

  Jak postępować z nadpobudliwym dzieckiem

  Dorośli często zdają się nie wiedzieć, jak postępować z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo. Maluchy swoim brakiem koncentracji czy nadmierną impulsywnością utrudniają wszelkie próby porozumienia. Aby takie sytuacje nie zdarzały się, rodzice i nauczyciele powinni wykazać się konsekwencją, nieustępliwością, a przede wszystkim cierpliwością.
 • Nadpobudliwość psychoruchowa dziecka w wieku przedszkolnym

  Nadpobudliwość psychoruchowa dziecka w wieku przedszkolnym

  Nadpobudliwość psychoruchowa jest zjawiskiem najczęściej występującym u dzieci w wieku przedszkolnym. Jest to zaburzenie dynamiki procesów nerwowych, które charakteryzuje znaczna przewaga procesu pobudzenia nad procesem hamowania, co znajduje swój wyraz w sferze ruchowej – w postaci wzmożonej ekspansji ruchowej lub niepokoju ruchowego, w sferze poznawczej – w postaci zaburzeń koncentracji uwagi, pochopności i pobieżności myślenia, w sferze emocjonalno – uczuciowej – w postaci nadmiernej wrażliwości emocjonalnej.
 • NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA

  NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA

  Nadpobudliwość psychoruchowa rozumiana medycznie, oznacza zespół nadpobudliwości psychoruchowej, czyli zespół hiperkinetyczny, będący schorzeniem mającym charakterystyczne objawy i wymagającym odpowiedniego leczenia. W dużym uproszczeniu, można nadpobudliwość sprowadzić do odmiennej pracy mózgu, która uniemożliwia dziecku kontrolowanie swych zachowań, a więc także kontrolowanie uwagi i ruchów.
 • Nadpobudliwość psychoruchowa wśród dzieci

  Nadpobudliwość psychoruchowa wśród dzieci

  Zespół nadpobudliwości psychoruchowej i deficytu uwagi, znany jako ADHD stanowi jedno z najpowszechniejszych zaburzeń wśród dzieci. Zaburzenie to charakteryzuje się brakiem uwagi, nadczynnością i nadmierną impulsywnością.
 • Osiem rad dla rodziców dzieci nadpobudliwych

  Osiem rad dla rodziców dzieci nadpobudliwych

  Są maluchy, które nie potrafią usiedzieć w jednym miejscu, trudno się im skupić, zbyt gwałtownie reagują na uwagi rodziców. One nie są jednak świadomie niegrzeczne - problemem tych dzieci jest nadpobudliwość.
 • ADHD - co to takiego?

  ADHD - co to takiego?

  ...moje dziecko jest niegrzeczne, nie słucha moich próśb, nie potrafi usiedzieć spokojnie, ciągle się kręci, nie może się dłużej skupić na jednej czynności, często obraża się i wchodzi w konflikty z dorosłymi i rówieśnikami, skarżą się na nie nauczyciele... Takie zachowanie u dzieci w ostatnim czasie nie należy do rzadkości, co z tym począć jeżeli nasze dziecko pasuje do tego opisu? Czy po prostu przeczekać? Może z tego wyrośnie? A może pójść do lekarza, lub psychologa?