Wiadomości związane z hasłem "dziecko nadpobudliwe"

  • ADHD u dzieci

    ADHD u dzieci

    ADHD określa się jako zespół nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi. Bardzo trudno zdiagnozować je we wczesnych latach życia dziecka i z reguły rozpoznawane bywa na początku edukacji szkolnej. Często ADHD u dzieci spotyka się z małą akceptacją otoczenia i błędnie identyfikuje się je z dziecięcą niesfornością. Jednak jeżeli zlekceważone zostaną pewne objawy, może mieć to katastrofalne skutki na przyszłość. 
  • Zespół nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci

    Zespół nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci

    Zespół nadpobudliwości psychoruchowej zwany jest też zespołem hiperkinetycznym. W literaturze angielskiej i amerykańskiej często pojawia się skrót ADHD (Attention Deficyt Hyperactivity Disorder).