Wiadomości związane z hasłem "edukacja dzieci"

 • Wypalanie traw - co na to przyroda?

  Wypalanie traw - co na to przyroda?

  Każdego roku, wiosną, zauważamy smugi dymu nad łąkami, wiemy co one oznaczają. Przechodząc później obok tego miejsca zauważamy czerń wypalonych traw, popiół, spalone resztki, które rozwiewa wiatr. Wszyscy wiemy, jakie straszne skutki przynosi pożar – spalone domy, mienie, ofiary wśród zwierząt domowych, nierzadko ludzi, olbrzymie straty materialne.
 • Zabraknie miejsc dla trzylatków w przedszkolu?

  Zabraknie miejsc dla trzylatków w przedszkolu?

  Jak informuje GazetaPrawna.pl jeżeli rodzice nie zdecydują się na posłanie swojego sześcioletniego dziecka do szkoły i zostawią je w przedszkolu, zajmie ono miejsce przeznaczone dla najmłodszych. Czy zatem zatem trzylatki w przedszkolu nie znajdą miejsca?
 • Dobre nawyki u dzieci

  Dobre nawyki u dzieci

  Zdrowie naszych dzieci jest szczególnie narażone na negatywne działanie czynników zewnętrznych. Nawet jeśli będziemy się bardzo starać to nie jesteśmy w stanie w pełni ochronić dziecka przed wszystkimi wirusami i bakteriami. U dziecka można jednak wypracować dobre nawyki, które są w stanie w pewnym stopniu ograniczyć szkodliwe oddziaływanie otoczenia na odporność dziecka.
 • Mali odkrywcy

  Mali odkrywcy

  Nauczycielki z Przedszkola nr 12 w Koszalinie pragną rozwijać w dzieciach chęć bycia małymi odkrywcami. W związku z tym poszukujemy wiele możliwości, gdzie dzieci mogłyby rozwijać swoje pasje poznawania i eksperymentowania.
 • Ekologia w naszym przedszkolu

  Ekologia w naszym przedszkolu

  (...)Aby ułatwić naszym dzieciom dostęp do dość trudnych haseł zw. z ekologią, zabieramy je na regionalne konkursy ekologiczne organizowane przez inne przedszkola, gdzie poprzez zabawę i współzawodnictwo przyswajają sobie wiele pojęć i uczą się żyć ekologicznie. Dzieci również biorą udział w wielu ogólnopolskich konkursach plastycznych o tematyce przyrodniczej i ekologicznej organizowanych przez inne przedszkola oraz nadleśnictwa. Udział w konkursach jest poprzedzony szeregiem zajęć w przedszkolu. Możemy się pochwalić zajęciem wysokich miejsc, a to jest najlepszym dowodem na to, że nasze dzieci są zainteresowane tym tematem.
 • Murzynek Bambo

  Murzynek Bambo

  Przedszkolaki bardzo chętnie poznają kulturę i specyfikę innych krajów, a w szczególności tych, które są nam bardzo odległe.
 • Optymistyczna Strefa Oświatowa w Przedszkolu nr 12 w Koszalinie

  Optymistyczna Strefa Oświatowa w Przedszkolu nr 12 w Koszalinie

  We współczesnym świecie powszechna jest migracja ludności. Jedną z jej przyczyn są stale rozszerzające się granice Unii Europejskiej. Wraz z tym procesem można zauważyć często wrogość i nietolerancję wobec mniejszości etnicznych. Dlatego też tak bardzo ważne jest w dzisiejszych czasach wychowanie wielokulturowe i uczenie dzieci tolerancji wobec innych. Należy rozpocząć je już od najmłodszych lat.
 • Przedszkolaki i Sybiracy

  Przedszkolaki i Sybiracy

  Kształtowanie patriotyzmu jest doniosłym zadaniem nauczyciela, to on bowiem przygotowuje nowe pokolenie Polaków, które w przyszłości ujmie w swe ręce losy ojczyzny. Nauczyciel wychowawca realizując zadania wychowania regionalnego i patriotycznego musi bezwzględnie sam być patriotą.
 • Rola i zadania nauczyciela przedszkola w kształtowaniu postaw prozdrowotnych

  Rola i zadania nauczyciela przedszkola w kształtowaniu postaw prozdrowotnych

  Jeszcze niedawno w każdej większej szkole i przedszkolu dbałość o zdrowie dzieci i uczniów powierzano zatrudnionym na etatach pracownikom służby zdrowia: lekarzom i pielęgniarkom. Oszczędności w dziedzinie oświaty sprawiły, że specjalistyczna opieka zdrowotna jest realizowana tylko w nielicznych placówkach oświatowych. Dlatego zwiększyły się zadania nauczycielek przedszkola w zakresie wychowania zdrowotnego dzieci.
 • Dzieci uczą się tego, czego doświadczają

  Dzieci uczą się tego, czego doświadczają

  Świat, w którym wychowujemy nasze dzieci, jest niestety moralnie niejednoznaczny i nie wystarczy, że będziemy dbać o dyscyplinę i mieć nadzieje na lepszą przyszłość.
 • Edukacja międzykulturowa w moim działaniu pedagogicznym

  Edukacja międzykulturowa w moim działaniu pedagogicznym

  EDUKACJA MIĘDZYKULTUROWA, jest pedagogiczną koncepcją kształtowania przez edukację rozumienia odmienności kulturowych; jej celem nie jest budowanie zunifikowanej kultury globalnej, lecz poszerzanie własnej tożsamości jednostkowej i społ. przez kontakt z innymi kulturami oraz propagowanie postaw tolerancji i dialogu; stanowi ważny element m.in. edukacji językowej, hist. i religijnej.