Wiadomości związane z hasłem "edukacja międzykulturowa"

 • Witamy wiosnę razem z przyjaciółmi z Bułgarii

  Witamy wiosnę razem z przyjaciółmi z Bułgarii

  W obliczu postępującej integracji europejskiej istotnym elementem w edukacji przedszkolnej dzieci jest wychowanie ich w świadomości, że obok nas istnieją inne narody o odmiennej kulturze i religii. Zajęcia przedszkolne są wspaniałą okazją, by dzieci poznały życie rówieśników z innych krajów, ich zwyczaje, kulturę, by uczyły się tolerancji dla innych.
 • Murzynek Bambo

  Murzynek Bambo

  Przedszkolaki bardzo chętnie poznają kulturę i specyfikę innych krajów, a w szczególności tych, które są nam bardzo odległe.
 • Indiańskim krokiem

  Indiańskim krokiem

  Dzieci w wieku przedszkolnym bardzo chętnie poznają kulturę i specyfikę innych krajów, a w szczególności tych, które są nam bardzo odległe.
 • Edukacja międzykulturowa w moim działaniu pedagogicznym

  Edukacja międzykulturowa w moim działaniu pedagogicznym

  EDUKACJA MIĘDZYKULTUROWA, jest pedagogiczną koncepcją kształtowania przez edukację rozumienia odmienności kulturowych; jej celem nie jest budowanie zunifikowanej kultury globalnej, lecz poszerzanie własnej tożsamości jednostkowej i społ. przez kontakt z innymi kulturami oraz propagowanie postaw tolerancji i dialogu; stanowi ważny element m.in. edukacji językowej, hist. i religijnej.