Wiadomości związane z hasłem "edukacja przedszkola"

 • Witamy wiosnę razem z przyjaciółmi z Bułgarii

  Witamy wiosnę razem z przyjaciółmi z Bułgarii

  W obliczu postępującej integracji europejskiej istotnym elementem w edukacji przedszkolnej dzieci jest wychowanie ich w świadomości, że obok nas istnieją inne narody o odmiennej kulturze i religii. Zajęcia przedszkolne są wspaniałą okazją, by dzieci poznały życie rówieśników z innych krajów, ich zwyczaje, kulturę, by uczyły się tolerancji dla innych.
 • Murzynek Bambo

  Murzynek Bambo

  Przedszkolaki bardzo chętnie poznają kulturę i specyfikę innych krajów, a w szczególności tych, które są nam bardzo odległe.
 • Optymistyczna Strefa Oświatowa w Przedszkolu nr 12 w Koszalinie

  Optymistyczna Strefa Oświatowa w Przedszkolu nr 12 w Koszalinie

  We współczesnym świecie powszechna jest migracja ludności. Jedną z jej przyczyn są stale rozszerzające się granice Unii Europejskiej. Wraz z tym procesem można zauważyć często wrogość i nietolerancję wobec mniejszości etnicznych. Dlatego też tak bardzo ważne jest w dzisiejszych czasach wychowanie wielokulturowe i uczenie dzieci tolerancji wobec innych. Należy rozpocząć je już od najmłodszych lat.
 • Projekt edukacyjny "Przedszkolne podróże po Europie"

  Projekt edukacyjny "Przedszkolne podróże po Europie"

  "Podróż przecież nie zaczyna się w momencie, kiedy ruszamy w drogę, i nie kończy się, kiedy dotarliśmy do mety. W rzeczywistości zaczyna się dużo wcześniej i praktycznie nie kończy się nigdy, bo taśma pamięci kręci się w nas dalej..." Ryszard Kapuściński
 • Wychowanie patriotyczne w przedszkolu

  Wychowanie patriotyczne w przedszkolu

  Patriotyzm wyraża się w przywiązaniu do swej Ojczyzny, do ziemi rodzinnej, do obyczajów i kultury narodowej, w szacunku dla ludzi, którzy ją tworzyli. Patriotyzm to troska o dobro swego kraju, stałe dążenie do pomnażania tego, co stworzyły poprzednie pokolenia, to gotowość służenia swej Ojczyźnie. Patriotyzmowi towarzyszyć musi poczucie godności narodowej, a jednocześnie szacunek i przyjaźń dla innych narodów.
 • Mała ojczyzna

  Mała ojczyzna

  Dla każdego człowieka „mała ojczyzna” - dom rodzinny, środowisko sąsiedzkie, kulturowe, otoczenie przyrodnicze - stanowi punkt wyjścia w formowaniu poglądów, postaci, wyboru drogi życiowej. Wiedza o swoim rodowodzie, o przodkach, zwyczajach, obrzędach, historii i kulturze własnego środowiska pozwoli nam zachować tożsamość oraz znaleźć miejsce na ziemi.
 • Wpływ programu „Ze sztuką od najmłodszych lat” na inwencję twórczą dzieci

  Wpływ programu „Ze sztuką od najmłodszych lat” na inwencję twórczą dzieci

  Program „Ze sztuką od najmłodszych lat”, napisałam wspólnie z koleżanką. Na programie tym pracujemy już drugi rok. Inspiracją do napisania tego programu były moje doświadczenia z codziennej pracy wychowawczo – dydaktycznej   z  dziećmi, a  głównie  zajęcia  muzyczne, które darzę wyjątkową sympatią, zarówno pod względem moich zainteresowań, jak również pod względem umiejętności zdobytych w toku  edukacji w Liceum Muzycznym.
 • Projekt edukacyjny "Dni przyjaźni z książką"

  Projekt edukacyjny "Dni przyjaźni z książką"

  Głównym założeniem projektu jest pogłębianie wiedzy oraz uaktywnianie dzieci do działań z książką, a także integrowanie społeczności przedszkolnej: dzieci, nauczycieli, rodziców i bibliotekarzy. Jest to tydzień działań poprzedzający uroczyste otwarcie biblioteki przedszkolaka.
 • Siedmiomilowe buty przedszkolaka

  Siedmiomilowe buty przedszkolaka

  Od kilku lat przedszkole, w którym pracuję organizowało 2-3 jednodniowe autokarowe wycieczki oraz 5-6 dniowe Zielone Przedszkole w górach. Od czterech lat wdrażamy turystyczny programu "SIEDMIOMILOWE BUTY PRZEDSZKOLAKA".