Wiadomości związane z hasłem "formy pracy z dzieckiem"

  • Autorski program pracy z dzieckiem

    Autorski program pracy z dzieckiem

    Program pracy z dzieckiem zdolnym został opracowany dla dziecka 5 - letniego wykazującego zdolności związane z matematyką i językiem polskim oraz zdolności muzyczno – ruchowe. Głównym założeniem programu jest wychodzenie naprzeciw potrzebom dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych, rozwijanie, wspomaganie i ukierunkowanie zdolności dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami. Realizacja programu w grupie mieszanej 3 – 4 – 5 – latki.
  • Nasze doświadczenia w pracy z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych

    Nasze doświadczenia w pracy z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych

    Wiek przedszkolny uznawany jest przez psychologów za szczególnie znaczący dla rozwoju każdej jednostki. Dlatego też ważny jest dobór właściwych metod i form w pracy z dzieckiem. Wiedząc, że nie ma jednej najlepszej metody dla wszystkich dzieci, konieczna jest korelacja różnych sposobów oddziaływań, które sprzyjają rozwojowi dziecka, zgodnie z jego potencjałem i możliwościami. Nasze wieloletnie doświadczenie w pracy pokazuje, że najlepsze efekty daje stosowanie przede wszystkim metod: I. Majchrzak, MDS, Pedagogiki Zabawy, M. Montessori, modelu Naturalnej Nauki Języka i metod twórczych.