Wiadomości związane z hasłem "harmonijny rozwój dziecka"

 • Harmonijny rozwój dziecka - czyli jaki?

  Harmonijny rozwój dziecka - czyli jaki?

  Zarówno rodzice, jak i przedszkola starają się zapewnić warunki do harmonijnego rozwoju dziecka. Jednocześnie na opiekunach często wywiera się presję, by maluchy były stymulowane do jak najszybszego opanowania różnych umiejętności. Harmonijny rozwój dziecka - czyli jaki? I jak wybrać przedszkole, by dziecko miało zapewnione warunki do harmonijnego rozwoju? Na te i kilka innych pytań odpowiadamy w poniższym artykule.
 • Jak nauczyć dziecko akceptować swój wygląd?

  Jak nauczyć dziecko akceptować swój wygląd?

  Współczesny wizerunek kreowany w mediach zniekształca nasz obraz własnego ciała. Bardzo silnie oddziaływuje on na to, jak rozumiemy ideały atrakcyjności i jakich cech fizycznych najbardziej pożądamy. Oczywiście, media nie są jedynym czynnikiem kształtującym wizerunek swojego ciała. Co ciekawe, już doświadczenia małego dziecka mają wpływ na jego późniejsze postrzegania siebie - również na to, czy będzie akceptować swój wygląd lub czy będzie mieć zaburzenia odżywiania.
 • Wpływ rodziny na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym

  Wpływ rodziny na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym

  Rodzina jest grupą, której członkiem bywamy w ciągu całego naszego życia. W niej się rodzimy, rozwijamy i żyjemy przez znaczną, bardzo ważną część naszego życia. Jest grupą, w której uczestnictwo jest przypisane, nie jest wynikiem wyboru.
 • Wychowanie przez pracę w działalności opiekuńczo-wychowawczej w przedszkolu

  Wychowanie przez pracę w działalności opiekuńczo-wychowawczej w przedszkolu

  Pierwsze lata życia dziecka są najbardziej znaczące dla jego rozwoju. Prawidłowe kierowanie dzieckiem pozwala na stymulację rozwoju, zapobieganie jego nieprawidłowościom i dysharmonii, a przede wszystkim daje podstawy do kształtowania pełnej i dojrzałej osoby zarówno dziecka, jak i przyszłego dorosłego.
 • Zadania przedszkola w przygotowaniu dziecka do roli czytelnika

  Zadania przedszkola w przygotowaniu dziecka do roli czytelnika

  Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest kształtowanie osobowości człowieka, umożliwienie mu samorealizacji i czynnego udziału w życiu społecznym. Zadania przedszkola to wszechstronne wychowanie dzieci przez świadome kierowanie ich rozwojem.
 • Edukacja międzykulturowa w moim działaniu pedagogicznym

  Edukacja międzykulturowa w moim działaniu pedagogicznym

  EDUKACJA MIĘDZYKULTUROWA, jest pedagogiczną koncepcją kształtowania przez edukację rozumienia odmienności kulturowych; jej celem nie jest budowanie zunifikowanej kultury globalnej, lecz poszerzanie własnej tożsamości jednostkowej i społ. przez kontakt z innymi kulturami oraz propagowanie postaw tolerancji i dialogu; stanowi ważny element m.in. edukacji językowej, hist. i religijnej.
 • Zdrowie dzieci i ich bezpieczeństwo

  Zdrowie dzieci i ich bezpieczeństwo

  Wychowanie zdrowotne jest jednym z najważniejszych zadań w wychowaniu przedszkolnym. Kilkuletnie dzieci dotychczas wychowywane w domu, maja bardzo różne, nie zawsze pożądane doświadczenia i nawyki w zakresie utrzymania czystości, odżywiania się, orientacji dotyczącej własnego ciała i zdrowia. Okres przedszkolny szczególnie sprzyja wyrabianiu elementarnych nawyków higieniczno – kulturalnych, niezbędnych do rozwijania samodzielności, zamiłowania do czystości, dbałości o estetyczny wygląd, porządek oraz ogólną kulturę zachowania się, a to dzięki silnie rozwiniętym zdolnościom naśladownictwa oraz chęci zwrócenia na siebie uwagi.
 • Zaburzenie literalizacji u dzieci

  Zaburzenie literalizacji u dzieci

  Nieprawidłowa lateralizacja i leworęczność mogą być źródłem różnych trudności. W wieku przedszkolnym, który jest ważny dla przygotowania dziecka do szkoły, powinny zostać rozwiązane zasadnicze problemy dotyczące leworęczności. Decyzja, czy dziecko będzie posługiwało się prawą, czy lewą ręką, jest podejmowana z końcem okresu przedszkolnego i opiera się na dłuższej obserwacji. Wstępując do szkoły, dziecko powinno być sprawne ruchowo, szczególnie w zakresie czynności manualnych, zorientowane prawidłowo w lewej i prawej stronie schematu ciała.
 • Metoda Dobrego Startu

  Metoda Dobrego Startu

  Metoda Dobrego Startu, wzorowana na francuskiej metodzie Bon De’part została rozpowszechniona w Polsce przez Martę Bogdanowicz. Jest to metoda aktywizowania rozwoju psychomotorycznego i rehabilitacji psychomotorycznej. Znajduje ona zastosowanie  i ma najlepsze wyniki m. in. w przypadkach zaburzeń emocjonalnych.
 • Warunki rozwoju twórczej aktywności dziecka

  Warunki rozwoju twórczej aktywności dziecka

  Pedagogika przedszkolna za jedną z podstawowych zasad wychowania uznaje stymulowanie aktywności własnej dziecka, rozumianej jako warunek rozwoju jego sił twórczych. Aktywność dziecka wyraża się między innymi w tym, że wchodzi ono nieustannie w kontakty z przedmiotami, osobami i zjawiskami.
 • Czynniki warunkujące rozwój samodzielności dziecka w wielu przedszkolnym

  Czynniki warunkujące rozwój samodzielności dziecka w wielu przedszkolnym

  We współczesnym społeczeństwie istnieje żywe przekonanie o znaczeniu samodzielności dla rozwoju człowieka i dla efektywności jego działania w przyszłości. Poszukiwanie dróg prowadzących do osiągnięcia samodzielności rodzi pytanie- jakie czynniki determinują ten rozwój. Na ogół czynniki związane z edukacją dzieli się na wewnętrzne i zewnętrzne. Taki sam podział można przyjąć w odniesieniu do czynników (warunków) związanych z rozwijaniem samodzielności w wychowaniu wczesnoszkolnym.
 • Niezręczność dziecka - testy dla rodziców

  Niezręczność dziecka - testy dla rodziców

  Są dzieci, którym częściej niż innym  zdarzają się różne przykre rzeczy. Częściej upadają, nawet na równej drodze, kaleczą kolana, upuszczają niesione zabawki, wywracają się na rowerze czy deskorolce. Częściej tracą równowagę w różnych sytuacjach. Ich ruchy są jakby chybione, nieskoordynowane, nieporadne nie trafiające do celu. Odnosi się wrażenie , że ta niezdarność jest wyraźnie większa niż u pozostałych dzieci, że mamy do czynienia ze szczególnym rodzajem nieudacznictwa.