Wiadomości związane z hasłem "higiena dziecka"

  • Jak uczyć dziecko mycia rąk?

    Jak uczyć dziecko mycia rąk?

    W poniedziałek 15 października będziemy po raz kolejny obchodzić Światowy Dzień Mycia Rąk . Według danych ujawnionych przez UNICEF i WHO, w 2013 r. ponad 340000 dzieci poniżej 5 roku życia zmarło z powodu chorób biegunkowych powodowanych przez brak dostępu do czystej wody i sanitariów oraz przez nieprzestrzeganie zasad higieny. Celem akcji jest uświadamianie, jak duże znaczenie dla życia i zdrowia ma prawidłowe mycie rąk.
  • Zdrowie dzieci i ich bezpieczeństwo

    Zdrowie dzieci i ich bezpieczeństwo

    Wychowanie zdrowotne jest jednym z najważniejszych zadań w wychowaniu przedszkolnym. Kilkuletnie dzieci dotychczas wychowywane w domu, maja bardzo różne, nie zawsze pożądane doświadczenia i nawyki w zakresie utrzymania czystości, odżywiania się, orientacji dotyczącej własnego ciała i zdrowia. Okres przedszkolny szczególnie sprzyja wyrabianiu elementarnych nawyków higieniczno – kulturalnych, niezbędnych do rozwijania samodzielności, zamiłowania do czystości, dbałości o estetyczny wygląd, porządek oraz ogólną kulturę zachowania się, a to dzięki silnie rozwiniętym zdolnościom naśladownictwa oraz chęci zwrócenia na siebie uwagi.