Wiadomości związane z hasłem "innowacja pedagogiczna przykład"

  • Pojęcie innowacji i jej rodzaje

    Pojęcie innowacji i jej rodzaje

    Wśród zmian zachodzących w oświacie coraz istotniejsze funkcje pełnią innowacje. Za prekursora badań nad innowacjami uznaje się H.G.Baneta. Zaproponował on definicję innowacji, która została powszechnie przyjęta. Według niego innowacja to „wszelka myśl, zachowanie się lub rzecz jakościowo różna od istniejących dotychczas”.