Wiadomości związane z hasłem "integracja sensoryczna u dzieci"

 • 8 zabaw wspierających integrację sensoryczną u przedszkolaków

  8 zabaw wspierających integrację sensoryczną u przedszkolaków

  Integracją sensoryczną nazywamy zdolnością do odczuwania, rozumienia i organizowania informacji dostarczanych do organizmu z otoczenia, a także z wewnątrz organizmu. Chodzi o bodźce pochodzące od receptorów wzrokowych, słuchowych, smakowych, węchowych i czuciowych. Warto podejmować z dzieckiem aktywności ogólnorozwojowe, poprzez to pomagając mu rozwijać różne zdolności: nauki, samooceny, motoryki. Proponujemy Wam 8 zabaw wspierających integrację sensoryczną u przedszkolaków.

 • Wspomaganie integracji sensorycznej u dziecka

  Wspomaganie integracji sensorycznej u dziecka

  Integracja sensoryczna jest zdolnością do odczuwania, rozumienia i organizowania informacji dostarczanych do organizmu z otoczenia oraz informacji z wewnątrz organizmu. Prawidłowy rozwój integracji sensorycznej u dziecka wspomaga jego zdolności do nauki i samooceny, a także poprawia motorykę. Dlatego tak ważne jest dostarczanie bodźców stymulujących zmysły już od najmłodszych lat.

 • Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci

  Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci

  Pojęcie integracji sensorycznej spotyka się z coraz większym zainteresowaniem ze strony zarówno pedagogów, jak i rodziców. Związane jest ono z rozwojem dziecka, więc warto bliżej się z nim zapoznać.

 • Rozpoznawanie zaburzeń integracji sensorycznej przedszkolaka

  Rozpoznawanie zaburzeń integracji sensorycznej przedszkolaka

  Dzieciństwo to czas, kiedy potrzeba poznawania świata odczuwana jest najsilniej. W procesie tym kluczową rolę odgrywają dziecięce zmysły. Podstawowe, takie jak wzrok, słuch, smak, węch i dotyk, wymieniane są bez zastanowienia, ale nie tylko one dostarczają nam informacji o sobie i świecie.