Wiadomości związane z hasłem "język obcy w przedszkolu"

  • Język obcy już w przedszkolu?

    Język obcy już w przedszkolu?

    Rodzicom zależy zarówno na zdrowiu dziecka, jak i na jego rozwoju intelektualnym. Zapisują więc pociechę na szereg dodatkowych zajęć, w tym naukę języka obcego. Nasuwa się jednak pytanie, czy to nie za wcześnie?
  • Zasady nauczania języka obcego dzieci w wieku przedszkolnym

    Zasady nauczania języka obcego dzieci w wieku przedszkolnym

    Na wstępie kilka ogólnych uwag na temat treści i zakresu terminu zasady nauczania. Istotne jest to, że owe zasady formułuje się na podstawie wcześniejszych analiz czynności wykonywanych przez nauczyciela i uczniów, które składają się łącznie na proces kształcenia. Zasady owe stanowią więc ogólne normy postępowania, które określają jak należy realizować cele kształcenia.