Wiadomości związane z hasłem "kółko teatralne w przedszkolu"

  • Program koła teatralnego "Bajeczka"

    Program koła teatralnego "Bajeczka"

    Potrzeba powstania kół zainteresowań wynikła od rodziców, po przeprowadzeniu wewnętrznego mierzenia jakości pracy przedszkola oraz ankiety „Przedszkole mojego dziecka”, a ponieważ od lat uważałam, że dziecięce teatrzyki są nie tylko wspaniałą formą zabawy, ale też odgrywają ważną rolę w rozwoju dziecka, doskonalą wyrazistą mowę, rozwijają  pamięć, pomagają przełamać nieśmiałość, uczą współdziałania w zespole i wyzwalają aktywność, postanowiłam więc utworzyć koło teatralne „Bajeczka”.
  • Kompensacyjna i terapeutyczna rola inscenizacji teatralnych

    Kompensacyjna i terapeutyczna rola inscenizacji teatralnych

    Organizując pracę nad inscenizacją, nauczyciel stwarza dzieciom sytuację, w której w bezpośredni sposób przeżywają najróżniejsze nastroje, uczucia i podejmują określone decyzje. Inscenizacja spełnia wobec dziecka rolę kompensującą i terapeutyczną.