Wiadomości związane z hasłem "logopedyczne ćwiczenia"

  • Wymowa u dzieci w wieku przedszkolnym

    Wymowa u dzieci w wieku przedszkolnym

    Wymowa dziecka jest przedmiotem badań różnych nauk i budzi zainteresowanie przede wszystkim logopedów, pedagogów, psychologów jak i lekarzy. Mowa w procesie porozumiewania językowego odgrywa ważną rolę w społecznych kontaktach człowieka z innymi ludźmi. Kontakty te są możliwe dzięki umiejętności mówienia i rozumienia tekstów słownych.
  • Możliwość korekcji wad wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym

    Możliwość korekcji wad wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym

    Sprawa kształcenia prawidłowej wymowy dzieci, a więc strony dźwiękowej języka, ma pierwszorzędne znaczenie w rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym. Wiek ten cechuje z jednej strony – naturalna wadliwość, wypływająca z nieukończonego rozwoju kory mózgowej oraz z niedostatecznego jeszcze wyrobienia mięśni narządów mowy, z drugiej – intensywny rozwój tych mięśni oraz kory mózgowej, co ułatwia kształcenie i utrwalanie nawyków w tym wieku.