Wiadomości związane z hasłem "metody aktywizujące"

 • Rozwijanie kreatywności u dzieci

  Rozwijanie kreatywności u dzieci

  "Twórczość" – to określenie, które nie towarzyszy nie tylko wielkim artystom (jak się powszechnie sądzi). Każdy człowiek rodzi się z dużym potencjałem kreatywności. To tylko otoczenie swoim nieodpowiednim oddziaływaniem hamuje ją- tak w wieku przedszkolnym jak i dorosłym. Pojawiają się wówczas różnego  rodzaju bariery emocjonalne i lęki, które działają destrukcyjnie na kreatywność.
 • Bezpieczeństwo i zdrowie przedszkolaka

  Bezpieczeństwo i zdrowie przedszkolaka

  Bezpieczeństwo i zdrowie dziecka w przedszkolu to podstawowe zadanie dla nauczyciela. Dzieci mają małe doświadczenie życiowe, niewielki zasób wypróbowanych technik radzenia sobie z różnymi problemami.
 • Konstruowanie gier planszowych

  Konstruowanie gier planszowych

  O szkolnych sukcesach dziecka decyduje jego dojrzałość emocjonalna i społeczna niż wybitne nawet uzdolnienia intelektualne. Problem w tym, że dzieci obdarzone świetnym umysłem niekoniecznie muszą być silne emocjonalnie. Wybitnym uzdolnieniom intelektualnym towarzyszyć może zbyt duża wrażliwość. Dlatego tak trudno jest dobrze kierować losem tych dzieci.
 • Aktywne poznawanie przez dzieci przyrody w ogrodzie przedszkolnym

  Aktywne poznawanie przez dzieci przyrody w ogrodzie przedszkolnym

  Świat przyrody jest interesującym obiektem poznania dla dzieci w wieku przedszkolnym. Wiadomości z przyrody najbardziej odpowiadają sposobowi myślenia dziecka, „dlatego właśnie obserwacje natury są u dzieci potrzebą naturalna, a bliski kontakt z nią ciągłym dążeniem dzieci”.