Wiadomości związane z hasłem "metody aktywizujące w przedszkolu"

 • "Dziecko i muzyka" - projekt edukacji muzycznej dla dzieci 5, 6 letnich

  "Dziecko i muzyka" - projekt edukacji muzycznej dla dzieci 5, 6 letnich

  Środowisko akustyczne współczesnego świata nie sprzyja rozwojowi wrażliwości słuchowej człowieka. Od najmłodszych lat otacza nas nieustanny szum pojazdów, warkot silników, zgiełk głosów ludzkich. Na to nakładają się dźwięki płynące z włączonych godzinami aparatów radiowych i telewizyjnych. Nierzadko jest to ulubiona przez młodzież, tzw. muzyka „mocnego uderzenia”, więc ucho człowieka, zmuszone do samoobrony, uodparnia się na odgłosy z zewnątrz, a jego wrażliwość tępieje.
 • Rozwijanie kreatywności u dzieci

  Rozwijanie kreatywności u dzieci

  "Twórczość" – to określenie, które nie towarzyszy nie tylko wielkim artystom (jak się powszechnie sądzi). Każdy człowiek rodzi się z dużym potencjałem kreatywności. To tylko otoczenie swoim nieodpowiednim oddziaływaniem hamuje ją- tak w wieku przedszkolnym jak i dorosłym. Pojawiają się wówczas różnego  rodzaju bariery emocjonalne i lęki, które działają destrukcyjnie na kreatywność.
 • Zabawy integrujące w przedszkolu

  Zabawy integrujące w przedszkolu

  Coraz częściej spotykamy się w życiu z takimi problemami jak: wrogość, zawiść, egoizm, obojętność. Stawiamy wówczas sobie pytania: jak temu zapobiec i w jaki sposób przygotować dzieci do zgodnego współżycia z innymi ludźmi.
 • Bezpieczeństwo i zdrowie przedszkolaka

  Bezpieczeństwo i zdrowie przedszkolaka

  Bezpieczeństwo i zdrowie dziecka w przedszkolu to podstawowe zadanie dla nauczyciela. Dzieci mają małe doświadczenie życiowe, niewielki zasób wypróbowanych technik radzenia sobie z różnymi problemami.
 • Konstruowanie gier planszowych

  Konstruowanie gier planszowych

  O szkolnych sukcesach dziecka decyduje jego dojrzałość emocjonalna i społeczna niż wybitne nawet uzdolnienia intelektualne. Problem w tym, że dzieci obdarzone świetnym umysłem niekoniecznie muszą być silne emocjonalnie. Wybitnym uzdolnieniom intelektualnym towarzyszyć może zbyt duża wrażliwość. Dlatego tak trudno jest dobrze kierować losem tych dzieci.
 • Rodzaje dziecięcej aktywności twórczej i sposoby jej rozwijania

  Rodzaje dziecięcej aktywności twórczej i sposoby jej rozwijania

  Jednym z przejawów aktywności dziecięcej jest zabawa twórcza, która jest cechą wrodzoną zdrowego dziecka. Zabawa, w której dominują zabawy inspirowane i zabawy kierowane przez nauczycielkę. Maria Przetacznik pisze, że “zabawa jest przejawem własnej aktywności dziecka jako wyznacznika jego rozwoju, a jednocześnie podstawową formą jego działalności, aż do czasu podjęcia nauki szkolnej.”
 • Aktywne poznawanie przez dzieci przyrody w ogrodzie przedszkolnym

  Aktywne poznawanie przez dzieci przyrody w ogrodzie przedszkolnym

  Świat przyrody jest interesującym obiektem poznania dla dzieci w wieku przedszkolnym. Wiadomości z przyrody najbardziej odpowiadają sposobowi myślenia dziecka, „dlatego właśnie obserwacje natury są u dzieci potrzebą naturalna, a bliski kontakt z nią ciągłym dążeniem dzieci”.