Wiadomości związane z hasłem "obserwacja dziecka w przedszkolu"

  • Rozwój myślenia logiczno-matematycznego i twórczego

    Rozwój myślenia logiczno-matematycznego i twórczego

    Program wychowania przedszkolnego podkreśla, iż zadaniem pracy edukacyjnej jest zapewnienie każdemu dziecku, jak najkorzystniejszych warunków wszechstronnego rozwoju i osiągnięcie dojrzałości szkolnej. Zajęcia matematyczne mają również przyczynić się do możliwie harmonijnego i intelektualnego rozwoju umysłowego dziecka.
  • Obserwacja jako jedna z metod poznawania dziecka w przedszkolu

    Obserwacja jako jedna z metod poznawania dziecka w przedszkolu

    Obserwacja to metoda poznawania ludzi najczęściej stosowana w życiu potocznym. Posługują się nią rodzice w stosunku do swoich dzieci, posługują się nią zwierzchnicy wobec współpracowników, posługują się wreszcie wszyscy w swoich osobistych kontaktach ze znajomymi lub nowo poznanymi ludźmi. Tą metodą posługuje się również nauczyciel w stosunku do swoich wychowanków.