Wiadomości związane z hasłem "praca z dziećmi w przedszkolu"

 • Nasze doświadczenia w pracy z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych

  Nasze doświadczenia w pracy z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych

  Wiek przedszkolny uznawany jest przez psychologów za szczególnie znaczący dla rozwoju każdej jednostki. Dlatego też ważny jest dobór właściwych metod i form w pracy z dzieckiem. Wiedząc, że nie ma jednej najlepszej metody dla wszystkich dzieci, konieczna jest korelacja różnych sposobów oddziaływań, które sprzyjają rozwojowi dziecka, zgodnie z jego potencjałem i możliwościami. Nasze wieloletnie doświadczenie w pracy pokazuje, że najlepsze efekty daje stosowanie przede wszystkim metod: I. Majchrzak, MDS, Pedagogiki Zabawy, M. Montessori, modelu Naturalnej Nauki Języka i metod twórczych.
 • Zagadnienia twórczości w pracy nauczyciela

  Zagadnienia twórczości w pracy nauczyciela

  Celem, do którego zmierza nauczyciel sztuk plastycznych jest nie tyle tworzenie dzieła sztuki, ile możliwość pełnego wyrażenia siebie w swoich uczniach czy studentach. Jeżeli zadaniem artysty jest tworzenie dzieła sztuki, to zadaniem nauczyciela sztuki jest tworzenie w młodzieży pragnienia i umiejętności wyrażania się w sztuce tworzenia jej i rozumienia. J tak nie można oceniać nauczyciela sztuki na podstawie jego dokonań, czy były by one w brązie, na płótnie, w tkaninie czy w collage'u, można ją oceniać dopiero wówczas, gdy patrzy się na to, co stworzyli jego uczniowie."
 • Zabawy i ćwiczenia do pracy z dziećmi zdolnymi w wieku przedszkolnym

  Zabawy i ćwiczenia do pracy z dziećmi zdolnymi w wieku przedszkolnym

  Wiek przedszkolny to okres, w którym ujawniają się różne uzdolnienia. Należy je jak najwcześniej rozpoznać i rozpocząć pracę nad ich rozwijaniem. Zdolności mogą przejawiać się w różnych dziedzinach działalności. Najwcześniej pojawiają się zdolności matematyczne i artystyczne, zwłaszcza muzyczne i plastyczne.