Wiadomości związane z hasłem "prawa dziecka korczak"

  • Korczakowskie prawa dziecka oraz sposoby ich szanowana w przedszkolu

    Korczakowskie prawa dziecka oraz sposoby ich szanowana w przedszkolu

    Prawa dziecka są odbiciem praw człowieka. Są ściśle związane z funkcjonowaniem państwa, powinny być jednakowe dla wszystkich obywateli dzięki czemu realizuje zasadę sprawiedliwości. Dzieci są najmłodszymi obywatelami kraju, w którym żyją, a więc ich prawa mieszczą się również w prawach przysługujących wszystkim członkom społeczeństwa.
  • Prawa dzieci w przedszkolu

    Prawa dzieci w przedszkolu

    Prawa człowieka można zdefiniować jako podstawowe standardy, bez których ludzie nie mogą żyć w poszanowaniu ich godności, są również podstawą do zdefiniowania takich wartości jak: pokój, wolność, sprawiedliwość, tolerancja. Zarówno jednostki jak i całe społeczności mogą się w pełni rozwijać jedynie wówczas, gdy prawa te są respektowane.