Wiadomości związane z hasłem "program wychowania przedszkolnego"

  • Program wychowawczy

    Program wychowawczy

    PODSTAWA PRAWNA DO PROWADZENIA DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH I WYCHOWAWCZYCH: Art. 72 Konstytucji RP; Konwencja o Prawach Dziecka - art. 3; art. 19; art. 33; Ustawa z dnia 7 września 1996r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) i rozporządzenia wykonawcze: z dnia 26.02.2002i w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. nr 51, poz.458), z dnia 31.01.2002r.zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2002r nr 10, poz. 96).
  • Przedszkole jako placówka dbająca o zdrowie dziecka

    Przedszkole jako placówka dbająca o zdrowie dziecka

    Prywatne Przedszkole „Pod Muchomorkiem” w Toruniu jest placówką istniejącą od piętnastu lat. Liczy pięć oddziałów: jeden oddział trzylatków, dwie grupy czterolatków, po jednym oddziale pięcio i sześciolatków. W każdej grupie pracują trzy nauczycielki z wykształceniem pedagogicznym oraz przypisana do sali woźna. Problem zdrowia i bezpieczeństwa dzieci jest priorytetem naszego przedszkola, więc wszyscy pracownicy placówki dbają o prawidłowy i wszechstronny rozwój naszych wychowanków.