Wiadomości związane z hasłem "rola nauczyciela"

  • Status społeczny nauczycieli - wyniki badań

    Status społeczny nauczycieli - wyniki badań

    Fundacja Varkey przedstawiło wyniki międzynarodowego badania dotyczącego postrzegania statusu społecznego nauczyciela w różnych państwach. Pierwsze takie badanie ( Global Teacher Status Index ) odbyło się 5 lat temu. Sunny Varkey, założyciel fundacji, mówi, że badacze byli zatrwożeni tym, jak źle oceniana jest praca nauczyciela. Nie okazuje się im szacunku, mimo że mają tak ogromny wpływ na kształtowanie młodych ludzi.
  • Rola nauczyciela we wspieraniu rozwoju psychofizycznego dziecka

    Rola nauczyciela we wspieraniu rozwoju psychofizycznego dziecka

    Jednym z warunków rozwoju kompetencji podmiotowości jest warunek mówiący o tym, że podmiotem można się stać dopiero wtedy, gdy jest się w relacji z osobą, która sama traktuje się podmiotowo, czuje się podmiotem. Tak, więc aby zastanowić się nad możliwością podmiotowego traktowania dziecka, być może warto zastanowić się nad autentycznym podmiotowym traktowaniem jego wychowawcy.