Wiadomości związane z hasłem "rola wychowania"

  • Dzieci uczą się tego, czego doświadczają

    Dzieci uczą się tego, czego doświadczają

    Świat, w którym wychowujemy nasze dzieci, jest niestety moralnie niejednoznaczny i nie wystarczy, że będziemy dbać o dyscyplinę i mieć nadzieje na lepszą przyszłość.
  • Cele i zadania edukacji przedszkolnej w świetle nowej reformy

    Cele i zadania edukacji przedszkolnej w świetle nowej reformy

    Reforma systemu kształcenia przywraca rangę celom, stają się one elementem pierwszoplanowym w strukturze czynności nauczyciela. W praktyce dostrzega się konieczność zastępowania celów ogólnych celami formułowanymi w sposób szczegółowy, traktując przy tym te liczne cele szczegółowe jako same dla siebie, autonomiczne, wystarczające edukacji.