Wiadomości związane z hasłem "sztuka w przedszkolu"

 • Kształcenie poczucia estetyki u dziecka

  Kształcenie poczucia estetyki u dziecka

  Mówi się, że o gustach się nie dyskutuje - a jednak dziś to zrobimy. Już u kilkumiesięcznych dzieci można kształtować poczucie estetyki i piękna - czy jednak warto? Na co wpływa wychowanie estetyczne i jak się do niego zabrać?
 • Techniki plastyczne wykorzystywane w przedszkolu

  Techniki plastyczne wykorzystywane w przedszkolu

  W przedszkolu twórczość plastyczna pełni szczególną rolę. To za pośrednictwem twórczej ekspresji plastycznej i percepcji otaczającego świata dziecko gromadzi doświadczenia zarówno poznawcze, jak i twórcze.
 • Sztuka w przedszkolu

  Sztuka w przedszkolu

  Plastyka łącznie z muzyką i literaturą dziecięcą stanowi podstawę wychowania estetycznego w przedszkolu, czyli kierowania rozwojem dziecka w tej dziedzinie. Wychowanie plastyczne w przedszkolu umożliwia dziecku aktywne obcowanie z różnymi rodzajami sztuki plastycznej i rozwija jego własną ekspresję zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami, właściwimy dzieciom w wieku przedszkolnym.
 • Techniki plastyczne

  Techniki plastyczne

  Zadaniem nauczycieli i rodziców dzieci w wieku przedszkolnym jest rozwijanie wszelkich zdolności dziecka, dzięki czemu kształtuje ono swoją osobowość i zwiększa szansę swojego powodzenia w szkole i w życiu.  Jedną z najczęściej wykorzystywanych dziedzin są sztuki plastyczne. Pasują one znakomicie do procesu kształtowania osobowości i postawy otwarcia na świat.
 • Sprawozdanie z pracy kółka plastycznego

  Sprawozdanie z pracy kółka plastycznego

  Dzieci są kreatywne z natury, dlatego tą wspaniałą zdolność należy w nich pielęgnować i rozwijać. Jak pokazuje praktyka, kształcenie i rozwijanie umiejętności artystycznych stanowi podstawę rozwoju twórczości dziecięcej. Rozbudzanie zainteresowania sztuką, plastyką, odkrywaniem w sobie naturalnych predyspozycji i uzdolnień skłania dzieci do samodzielnej twórczości i działania.
 • Program koła teatralnego "Bajeczka"

  Program koła teatralnego "Bajeczka"

  Potrzeba powstania kół zainteresowań wynikła od rodziców, po przeprowadzeniu wewnętrznego mierzenia jakości pracy przedszkola oraz ankiety „Przedszkole mojego dziecka”, a ponieważ od lat uważałam, że dziecięce teatrzyki są nie tylko wspaniałą formą zabawy, ale też odgrywają ważną rolę w rozwoju dziecka, doskonalą wyrazistą mowę, rozwijają  pamięć, pomagają przełamać nieśmiałość, uczą współdziałania w zespole i wyzwalają aktywność, postanowiłam więc utworzyć koło teatralne „Bajeczka”.
 • Wpływ programu „Ze sztuką od najmłodszych lat” na inwencję twórczą dzieci

  Wpływ programu „Ze sztuką od najmłodszych lat” na inwencję twórczą dzieci

  Program „Ze sztuką od najmłodszych lat”, napisałam wspólnie z koleżanką. Na programie tym pracujemy już drugi rok. Inspiracją do napisania tego programu były moje doświadczenia z codziennej pracy wychowawczo – dydaktycznej   z  dziećmi, a  głównie  zajęcia  muzyczne, które darzę wyjątkową sympatią, zarówno pod względem moich zainteresowań, jak również pod względem umiejętności zdobytych w toku  edukacji w Liceum Muzycznym.
 • Program działalności grupy teatralnej w przedszkolu

  Program działalności grupy teatralnej w przedszkolu

  Rozbudzanie zainteresowania teatrem, odkrywania w sobie naturalnych predyspozycji i uzdolnień skłania dziecko do samodzielnej twórczości i działania. Dziecko przedszkolne wykazuje naturalną dla swojego wieku i etapu rozwoju potrzebę ekspresji twórczej. Po to, by dziecko mogło wyzwolić swój wewnętrzny świat i posługiwać się właściwymi mu sposobami ekspresji – gestem, mimiką, słowem mówionym, aktywnością plastyczną i muzyczną – trzeba uszanować jego spontaniczność, czuwać nad tym, aby uniknąć wszystkiego, co może pociągnąć za sobą zahamowanie tendencji ekspresyjnych.
 • Scenariusz przedstawienia

  Scenariusz przedstawienia

  WYSTĘPUJĄ: CZAROWNICA, ZŁA KRÓLOWA, WILK, SMOK WAWELSKI,KRÓL KRAK, DRATEWKA, JAŚ, MAŁGOSIA, CZERWONY KAPTUREK, BABCIA, GAJOWY, KRASNOLUDKI, SOWY