Wiadomości związane z hasłem "wpływ mediów na rozwój dziecka"

 • Czy dzieci w wieku przedszkolnym powinny używać nowych technologii?

  Czy dzieci w wieku przedszkolnym powinny używać nowych technologii?

  To, że już najmłodsze dzieci przejawiają zainteresowanie smartfonami, tabletami i innymi nowoczesnymi sprzętami, nie jest dla nikogo nowością. Maluchy często obsługują takie urządzenia lepiej niż seniorzy, a nawet niektórzy dorośli. Zupełnie inną kwestią jest to, czy faktycznie dzieci w wieku przedszkolnym powinny regularnie korzystać z komórek i tabletów?
 • Jak nauczyć dziecko akceptować swój wygląd?

  Jak nauczyć dziecko akceptować swój wygląd?

  Współczesny wizerunek kreowany w mediach zniekształca nasz obraz własnego ciała. Bardzo silnie oddziaływuje on na to, jak rozumiemy ideały atrakcyjności i jakich cech fizycznych najbardziej pożądamy. Oczywiście, media nie są jedynym czynnikiem kształtującym wizerunek swojego ciała. Co ciekawe, już doświadczenia małego dziecka mają wpływ na jego późniejsze postrzegania siebie - również na to, czy będzie akceptować swój wygląd lub czy będzie mieć zaburzenia odżywiania.
 • Wpływ telewizji na rozwój dziecka

  Wpływ telewizji na rozwój dziecka

  Wiele się mówi o wpływie mediów na zachowanie dziecka podkreślając, że właśnie z telewizji czerpie ono wzorce postępowania. Skutkom oglądania telewizji przypisuje się agresję i inne złe zachowania. Jednak niewielu rodziców wie jaki wpływ mają bajki i kreskówki dla dzieci na rozwój małego człowieka.
 • Rola mass mediów w kształtowaniu osobowości młodego człowieka

  Rola mass mediów w kształtowaniu osobowości młodego człowieka

  "Człowiek na progu nowego stulecia żyje w świecie informacji przepełnionej doniesieniami o powszechności przemocy i agresji, i często sam staje się jej ofiarą.(…) Prawie codziennie prasa, radio i telewizja, informują o aktach gwałtu, bezmyślnych i okrutnych morderstwach oraz innych przestępstwach, coraz częściej dokonywanych przez młodzież a nawet dzieci. Brutalizacja i przemoc w różnej postaci, przenika do życia rodzinnego i środowiska szkolnego, kultury masowej i rozrywki oraz szerszego otoczenia społecznego. Od kilku lat niepokojąco obniża się wiek przestępców, narasta agresja i przemoc wśród nastolatków. Często akty agresji są kierowane na osoby przypadkowe i nie wiążą się ani z porachunkami osobistymi, ani rabunkowymi, ani z zawodem miłosnym.”