Wiadomości związane z hasłem "współpraca nauczyciela z rodzicami"

 • Wychowanie bez kar w przedszkolu - porady dla nauczycieli

  Wychowanie bez kar w przedszkolu - porady dla nauczycieli

  O wychowaniu z użyciem kar mówi się, że uczy dziecko postępowania według oczekiwań innych, a nie według własnych potrzeb i ocen. O ile jednak jest mnóstwo porad jak powinien postępować rodzić, o tyle trudniej pewne zasady wprowadzić prowadząc grupę przedszkolną. Jak może wyglądać wychowanie bez kar w przedszkolu? Sprawdź nasze porady dla nauczycieli.
 • Status społeczny nauczycieli - wyniki badań

  Status społeczny nauczycieli - wyniki badań

  Fundacja Varkey przedstawiło wyniki międzynarodowego badania dotyczącego postrzegania statusu społecznego nauczyciela w różnych państwach. Pierwsze takie badanie ( Global Teacher Status Index ) odbyło się 5 lat temu. Sunny Varkey, założyciel fundacji, mówi, że badacze byli zatrwożeni tym, jak źle oceniana jest praca nauczyciela. Nie okazuje się im szacunku, mimo że mają tak ogromny wpływ na kształtowanie młodych ludzi.
 • Efektywna współpraca przedszkola z rodzicami

  Efektywna współpraca przedszkola z rodzicami

  Praca nauczyciela przedszkola wymaga nie tylko umiejętności współpracy z dziećmi, ale również nawiązania efektywnej współpracy z rodzicami podopiecznych. Zdarza się, że dla wychowawcy to najbardziej stresujące zadanie. Jak więc powinna wyglądać efektywna współpraca przedszkola z rodzicami?
 • ABC współpracy przedszkola z rodzicami

  ABC współpracy przedszkola z rodzicami

  O współpracy nauczycieli z rodzicami napisano już wiele. Jednak nadal jest to kwestia, która nurtuje zarówno pedagogów, jak i rodziców przedszkolaków. Po co podejmować próby nawiązania kontaktu z opiekunem przedszkolaka czy ucznia, jeśli on ewidentnie tego unika? Czy konieczne jest śledzenie postępów dziecka w nauce już na etapie edukacji przedszkolnej?
 • Współpraca szkoły z rodzicami w zakresie wychowania dzieci i młodzieży

  Współpraca szkoły z rodzicami w zakresie wychowania dzieci i młodzieży

  Wspólnym celem i zadaniem rodziny i szkoły jest troska o prawidłowy rozwój dziecka. O przebiegu i rezultatach procesu wychowawczego decyduje współpraca domu i szkoły. Współdziałanie nauczycieli i rodziców warunkuje harmonijny rozwój uczniów. Wpływa na postępy w nauce i w zachowaniu. Daje również szansę ciągłego doskonalenia nauczycieli i rodziców jako wychowawców odpowiedzialnych za wielostronny rozwój dziecka. Szkoła i rodzina stanowią dwa podstawowe środowiska wychowawcze liczące się w życiu dzieci.
 • Plan współpracy z rodzicami na rok szkolny 2007/2008

  Plan współpracy z rodzicami na rok szkolny 2007/2008

  Współdziałanie wychowawców, nauczycieli z rodzicami i opiekunami dzieci jest jednym z istotnych czynników prawidłowego funkcjonowania przedszkola i rodziny. Warunkuje harmonijny rozwój dzieci. Daje szansę ciągłego doskonalenia się nauczycieli i rodziców jako wychowawców odpowiedzialnych za wielostronny rozwój dzieci.
 • Współpraca nauczyciela z rodzicami

  Współpraca nauczyciela z rodzicami

  Właściwie zorganizowana współpraca z rodzicami – to jeden z istotnych czynników osiągania przez przedszkole dobrych wyników w pracy wychowawczej.