Wiadomości związane z hasłem "współpraca przedszkola z rodzicami"

 • Współpraca między rodzicami a nauczycielami pracującymi w przedszkolach

  Współpraca między rodzicami a nauczycielami pracującymi w przedszkolach

  Współpraca między rodzicami a nauczycielami pracującymi w żłobkach i przedszkolach to temat trudny dla obu stron. Zarówno jedna grupa, jak i druga ma własne wizje, oczekiwania. W swojej codziennej pracy spotykam się z naprawdę różnymi historiami oraz komentarzami. Teoretycznie każda ze stron chce dobrze i dobro dziecka jest priorytetem, a jednak pojawia się całkiem sporo zgrzytów na tej linii. Przed napisaniem tego artykułu zadałam grupie Mam pytanie o to, jakie trudności we wzajemnym kontakcie widzą i doświadczają zarówno jako rodzice, jak i jako nauczyciele. Otrzymałam dość dużo odpowiedzi, dlatego powołując się na nie, chciałabym pokazać w tym artykule jak ta relacja „powinna” wyglądać.
 • Efektywna współpraca przedszkola z rodzicami

  Efektywna współpraca przedszkola z rodzicami

  Praca nauczyciela przedszkola wymaga nie tylko umiejętności współpracy z dziećmi, ale również nawiązania efektywnej współpracy z rodzicami podopiecznych. Zdarza się, że dla wychowawcy to najbardziej stresujące zadanie. Jak więc powinna wyglądać efektywna współpraca przedszkola z rodzicami?
 • ABC współpracy przedszkola z rodzicami

  ABC współpracy przedszkola z rodzicami

  O współpracy nauczycieli z rodzicami napisano już wiele. Jednak nadal jest to kwestia, która nurtuje zarówno pedagogów, jak i rodziców przedszkolaków. Po co podejmować próby nawiązania kontaktu z opiekunem przedszkolaka czy ucznia, jeśli on ewidentnie tego unika? Czy konieczne jest śledzenie postępów dziecka w nauce już na etapie edukacji przedszkolnej?
 • Współpraca szkoły z rodzicami w zakresie wychowania dzieci i młodzieży

  Współpraca szkoły z rodzicami w zakresie wychowania dzieci i młodzieży

  Wspólnym celem i zadaniem rodziny i szkoły jest troska o prawidłowy rozwój dziecka. O przebiegu i rezultatach procesu wychowawczego decyduje współpraca domu i szkoły. Współdziałanie nauczycieli i rodziców warunkuje harmonijny rozwój uczniów. Wpływa na postępy w nauce i w zachowaniu. Daje również szansę ciągłego doskonalenia nauczycieli i rodziców jako wychowawców odpowiedzialnych za wielostronny rozwój dziecka. Szkoła i rodzina stanowią dwa podstawowe środowiska wychowawcze liczące się w życiu dzieci.
 • Plan współpracy z rodzicami na rok szkolny 2007/2008

  Plan współpracy z rodzicami na rok szkolny 2007/2008

  Współdziałanie wychowawców, nauczycieli z rodzicami i opiekunami dzieci jest jednym z istotnych czynników prawidłowego funkcjonowania przedszkola i rodziny. Warunkuje harmonijny rozwój dzieci. Daje szansę ciągłego doskonalenia się nauczycieli i rodziców jako wychowawców odpowiedzialnych za wielostronny rozwój dzieci.
 • Współpraca przedszkola z rodzicami

  Współpraca przedszkola z rodzicami

  Zwrócenie uwagi na szczególną rolę współpracy placówek oświatowych z rodzicami nie jest czymś nowym .Już w 1916 roku J. Dewey pisał o tym, że wychowanie dzieci w domu i ich edukacja w szkole pozostają w ścisłym związku i są procesami, przez które kultura jest kreowana z pokolenia na pokolenie.
 • Współpraca nauczyciela z rodzicami

  Współpraca nauczyciela z rodzicami

  Właściwie zorganizowana współpraca z rodzicami – to jeden z istotnych czynników osiągania przez przedszkole dobrych wyników w pracy wychowawczej.
 • Komunikacja ważnym elementem współdziałania z rodzicami

  Komunikacja ważnym elementem współdziałania z rodzicami

  Pełnienie roli nauczyciela wymaga pewnych specyficznych umiejętności interpersonalnych. Należy do nich umiejętność komunikowania się, a więc przekazywanie informacji i wiadomości słowem, ale także niewerbalnie: gestem, mimiką itp. Porozumiewanie się za pomocą słów cechuje precyzja komunikatu, natomiast sygnały niewerbalne odsłaniają emocje towarzyszące słowom.
 • Współpraca z rodziną w praktyce - cykl scenariuszy spotkań z rodzicami

  Współpraca z rodziną w praktyce - cykl scenariuszy spotkań z rodzicami

  Współpraca z rodziną w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych przedszkole-dom to bardzo ważny element pracy każdego nauczyciela przedszkola. Nie tylko ważny, ale z pewnością i trudny. Aby nawiązać dobre relacje z dziećmi rodzicami, a nawet z dziadkami potrzebna jest pomysłowość.