Wiadomości związane z hasłem "współpraca z rodzicami"

 • Współpraca między rodzicami a nauczycielami pracującymi w przedszkolach

  Współpraca między rodzicami a nauczycielami pracującymi w przedszkolach

  Współpraca między rodzicami a nauczycielami pracującymi w żłobkach i przedszkolach to temat trudny dla obu stron. Zarówno jedna grupa, jak i druga ma własne wizje, oczekiwania. W swojej codziennej pracy spotykam się z naprawdę różnymi historiami oraz komentarzami. Teoretycznie każda ze stron chce dobrze i dobro dziecka jest priorytetem, a jednak pojawia się całkiem sporo zgrzytów na tej linii. Przed napisaniem tego artykułu zadałam grupie Mam pytanie o to, jakie trudności we wzajemnym kontakcie widzą i doświadczają zarówno jako rodzice, jak i jako nauczyciele. Otrzymałam dość dużo odpowiedzi, dlatego powołując się na nie, chciałabym pokazać w tym artykule jak ta relacja „powinna” wyglądać.

 • Efektywna współpraca przedszkola z rodzicami

  Efektywna współpraca przedszkola z rodzicami

  Praca nauczyciela przedszkola wymaga nie tylko umiejętności współpracy z dziećmi, ale również nawiązania efektywnej współpracy z rodzicami podopiecznych. Zdarza się, że dla wychowawcy to najbardziej stresujące zadanie. Jak więc powinna wyglądać efektywna współpraca przedszkola z rodzicami?

 • Współpraca szkoły z rodzicami w zakresie wychowania dzieci i młodzieży

  Współpraca szkoły z rodzicami w zakresie wychowania dzieci i młodzieży

  Wspólnym celem i zadaniem rodziny i szkoły jest troska o prawidłowy rozwój dziecka. O przebiegu i rezultatach procesu wychowawczego decyduje współpraca domu i szkoły. Współdziałanie nauczycieli i rodziców warunkuje harmonijny rozwój uczniów. Wpływa na postępy w nauce i w zachowaniu. Daje również szansę ciągłego doskonalenia nauczycieli i rodziców jako wychowawców odpowiedzialnych za wielostronny rozwój dziecka. Szkoła i rodzina stanowią dwa podstawowe środowiska wychowawcze liczące się w życiu dzieci.

 • Plan współpracy z rodzicami na rok szkolny 2007/2008

  Plan współpracy z rodzicami na rok szkolny 2007/2008

  Współdziałanie wychowawców, nauczycieli z rodzicami i opiekunami dzieci jest jednym z istotnych czynników prawidłowego funkcjonowania przedszkola i rodziny. Warunkuje harmonijny rozwój dzieci. Daje szansę ciągłego doskonalenia się nauczycieli i rodziców jako wychowawców odpowiedzialnych za wielostronny rozwój dzieci.

 • Współpraca nauczyciela z rodzicami

  Współpraca nauczyciela z rodzicami

  Właściwie zorganizowana współpraca z rodzicami – to jeden z istotnych czynników osiągania przez przedszkole dobrych wyników w pracy wychowawczej.