Wiadomości związane z hasłem "wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym"

 • Wysoko Wrażliwe Dziecko (WWD) - po czym je rozpoznać?

  Wysoko Wrażliwe Dziecko (WWD) - po czym je rozpoznać?

  Termin Wysoko Wrażliwe Dziecko (WWD) opisuje osobę wyróżniające się konkretnymi cechami i zachowaniami, które to są wynikiem specyficznego temperamentu oraz funkcjonowania układu nerwowego. WWD (po ang. High Need Baby, HNB) to nie to samo, co nieśmiałość czy wstyd. Jeśli więc wydaje Ci się, że Twój maluch jest zbyt bojaźliwy, zbyt często przytłacza go hałas lub histerycznie reaguje na brud na ubraniach - być może jest Dzieckiem Wysoko Wrażliwym.
 • Po co dzieciom własne zdanie

  Po co dzieciom własne zdanie

  Dzieci potrzebują bezpiecznych i stymulujących warunków, które umożliwią im harmonijny rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy, co do tego wszyscy są zgodni. Jednak próba sprecyzowania, jakie powinny być te warunki i jakiego rodzaju stymulację należy dostarczać dzieciom, już nie jest taka prosta. Czy dzieci powinny być z zasady posłuszne dorosłym, czy też mają prawo do samodzielnych decyzji i własnego zdania?
 • Dziadkowie w życiu dziecka

  Dziadkowie w życiu dziecka

  Babcie i dziadkowie należą do najważniejszych osób w życiu naszych dzieci. To często u nich maluchy szukają pociechy czy spędzają czas na wesołych zabawach. Obecność dziadków daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa, dlatego warto pielęgnować tę piękną relację.
 • Współpraca szkoły z rodzicami w zakresie wychowania dzieci i młodzieży

  Współpraca szkoły z rodzicami w zakresie wychowania dzieci i młodzieży

  Wspólnym celem i zadaniem rodziny i szkoły jest troska o prawidłowy rozwój dziecka. O przebiegu i rezultatach procesu wychowawczego decyduje współpraca domu i szkoły. Współdziałanie nauczycieli i rodziców warunkuje harmonijny rozwój uczniów. Wpływa na postępy w nauce i w zachowaniu. Daje również szansę ciągłego doskonalenia nauczycieli i rodziców jako wychowawców odpowiedzialnych za wielostronny rozwój dziecka. Szkoła i rodzina stanowią dwa podstawowe środowiska wychowawcze liczące się w życiu dzieci.
 • Terapeutyczne znaczenie ludowej bajki magicznej

  Terapeutyczne znaczenie ludowej bajki magicznej

  Baśnie należą do tzw. „żelaznego” repertuaru literatury dla dzieci. Ich atrakcyjność dla dziecięcego odbiorcy pozostaje obecnie równie wielka jak przed kilkudziesięciu laty pomimo wszelkich zmian cywilizacyjnych, kulturowych oraz życia w dobie informatyki komputerowej.
 • Pojęcie szacunku i wdzięczności wśród najmłodszych

  Pojęcie szacunku i wdzięczności wśród najmłodszych

  W swojej pracy chcę poruszyć problem „wdzięczności” i „szacunku”, który dla większości dzieci jest pojęciem abstrakcyjnym. Pracuję w przedszkolu już ponad 25 lat i z coraz to większą obawą i niepokojem obserwuję dzieci w relacji z rodzicami i dziadkami, czy nawet starszym rodzeństwem.
 • Współpraca przedszkola z rodzicami

  Współpraca przedszkola z rodzicami

  Zwrócenie uwagi na szczególną rolę współpracy placówek oświatowych z rodzicami nie jest czymś nowym .Już w 1916 roku J. Dewey pisał o tym, że wychowanie dzieci w domu i ich edukacja w szkole pozostają w ścisłym związku i są procesami, przez które kultura jest kreowana z pokolenia na pokolenie.
 • Rodzina - pierwsze środowisko kształtujące nawyki prozdrowotne

  Rodzina - pierwsze środowisko kształtujące nawyki prozdrowotne

  Środowiskiem rozwoju dziecka jest rodzina, w której przychodzi ono na świat. To ona przyczynia się do stawania się odrębną osobą. W niej również uczymy się pierwszych wzorców zachowań społecznych. Rodzina z jednej strony zapewnia zaspokojenie psychospołecznych potrzeb jednostki, z drugiej zaś umożliwia przystosowanie do społeczeństwa, jak również przenoszenie na kolejne pokolenia norm i wartości przyjętych w danej kulturze.
 • Rola rodziny w życiu dzieci i młodzieży

  Rola rodziny w życiu dzieci i młodzieży

  Rodzina jest „grupą złożoną z osób połączonych stosunkiem małżeństwa i stosunkiem rodzice-dzieci. Członkowie rodziny żyją zazwyczaj pod jednym dachem i tworzą jedno gospodarstwo domowe, które może obejmować dwa, lub często obejmuje trzy pokolenia” [Szczepański 1970, s.149].
 • Wychowywać to znaczy podnosić dziecko do stanu człowieka - Marice Debesse

  Wychowywać to znaczy podnosić dziecko do stanu człowieka - Marice Debesse

  Spośród istot żywych człowiek jest jedyną istota, która stwarza swą własne środowisko życia i organizuje świadome własną działalność abstrakcyjnego myślenia oraz porozumiewania się za pomocą mowy. Zdolność ta wiążąca się z umiejętnością pracy za pomocą narzędzi, przetwarza świat materialny, pozwala człowiekowi na dostosowanie go do jego potrzeb. Środowiskiem życia ludzi jest kultura, którą tworzy za pomocą pracy, twórczości.
 • Telewizja a wychowanie dziecka

  Telewizja a wychowanie dziecka

  Dziecko od najmłodszych lat znajduje się w kręgu różnego rodzaju oddziaływań m.in. grup społecznych, instytucji, czynników tworzących  środowisko jego życia. Istotne miejsce w tym procesie zajmuje telewizja, która obecnie jest nie tylko źródłem informacji i rozrywki, ale staje się jednym z wielu elektronicznych środków przekazu.