Wiadomości związane z hasłem "wychowanie przedszkolaka"

 • Myślenie krytyczne kluczową kompetencją przyszłości

  Myślenie krytyczne kluczową kompetencją przyszłości

  Na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos uczestnicy wyróżnili  kluczowe kompetencje zawodowe, które będą pożądane na rynku pracy w 2020 r. Między nimi znalazła się umiejętność krytycznego myślenia - istotna zwłaszcza teraz, w dobie swobodnego przepływu informacji, szybkiego rozwoju mediów oraz powszechnego dostępu do Internetu. Czy my sami jesteśmy w stanie przetwarzać informacje, które bombardują nas ze wszystkich stron? Czy myślenia krytycznego można nauczyć już przedszkolaka?
 • Temperament a wychowanie dziecka

  Temperament a wychowanie dziecka

  Temperament dziecka to jeden z czynników, który trzeba wziąć pod uwagę podczas procesu jego wychowania. Działania rodziców powinny być dostosowane do charakteru malucha i tego, jak odnajduje się w otaczającym go świecie.
 • Współpraca szkoły z rodzicami w zakresie wychowania dzieci i młodzieży

  Współpraca szkoły z rodzicami w zakresie wychowania dzieci i młodzieży

  Wspólnym celem i zadaniem rodziny i szkoły jest troska o prawidłowy rozwój dziecka. O przebiegu i rezultatach procesu wychowawczego decyduje współpraca domu i szkoły. Współdziałanie nauczycieli i rodziców warunkuje harmonijny rozwój uczniów. Wpływa na postępy w nauce i w zachowaniu. Daje również szansę ciągłego doskonalenia nauczycieli i rodziców jako wychowawców odpowiedzialnych za wielostronny rozwój dziecka. Szkoła i rodzina stanowią dwa podstawowe środowiska wychowawcze liczące się w życiu dzieci.
 • Jestem dobrze wychowanym przedszkolakiem

  Jestem dobrze wychowanym przedszkolakiem

  Przedszkole przede wszystkim wychowuje swoich małych podopiecznych kształtując ich wolę w radosnej i pozytywnej atmosferze. Zwracamy więc taką samą uwagę na kształtowanie nawyków i postaw jak na osiąganie wyników dydaktycznych, które są jedynie jednym z elementów procesu kształcenia i jego konsekwencją, a nie celem.