Wiadomości związane z hasłem "zabawa w teatr w przedszkolu"

 • Edukacja teatralna w przedszkolu

  Edukacja teatralna w przedszkolu

  Każde dziecko posiada naturalną potrzebę wyrażania siebie w różnych formach ekspresji. Jedną z nich jest teatr, który jako sztuka łączy w sobie różne dziedziny twórczości artystycznej: literaturę, muzykę, plastykę, taniec i ruch sceniczny.
 • Program koła teatralnego "Bajeczka"

  Program koła teatralnego "Bajeczka"

  Potrzeba powstania kół zainteresowań wynikła od rodziców, po przeprowadzeniu wewnętrznego mierzenia jakości pracy przedszkola oraz ankiety „Przedszkole mojego dziecka”, a ponieważ od lat uważałam, że dziecięce teatrzyki są nie tylko wspaniałą formą zabawy, ale też odgrywają ważną rolę w rozwoju dziecka, doskonalą wyrazistą mowę, rozwijają  pamięć, pomagają przełamać nieśmiałość, uczą współdziałania w zespole i wyzwalają aktywność, postanowiłam więc utworzyć koło teatralne „Bajeczka”.
 • Kompensacyjna i terapeutyczna rola inscenizacji teatralnych

  Kompensacyjna i terapeutyczna rola inscenizacji teatralnych

  Organizując pracę nad inscenizacją, nauczyciel stwarza dzieciom sytuację, w której w bezpośredni sposób przeżywają najróżniejsze nastroje, uczucia i podejmują określone decyzje. Inscenizacja spełnia wobec dziecka rolę kompensującą i terapeutyczną.
 • Spotkanie teatralne dla dzieci i rodziców

  Spotkanie teatralne dla dzieci i rodziców

  Chciałabym przedstawić jedno ze spotkań teatralnych, które może być zrealizowane w każdym czasie, bo dotyczy oglądania przez dzieci programów telewizyjnych chociaż często animowanych ale nie zawsze przeznaczonych dla najmłodszych odbiorców.
 • Moja zabawa w teatr

  Moja zabawa w teatr

  Od kilku lat inspiracją do pracy z dziećmi jest dla mnie teatr. Jako że jest to temat bardzo obszerny, obejmujący swą tematyką bardzo różnorodne zagadnienia, chciałabym się skupić na aktywności artystycznej dzieci.
 • Zabawa w teatr

  Zabawa w teatr

  Zabawy teatralne to ważny element pracy pedagogicznej przedszkola. Teatr, będący z natury rzeczy syntezą sztuk, wykorzystuje wszystkie środki wyrazu artystycznego charakterystyczne dla różnych rodzajów twórczości. Kontakt dzieci z teatrem to nie tylko oglądanie spektakl, ale przede wszystkim zabawa w teatr.
 • Program działalności grupy teatralnej w przedszkolu

  Program działalności grupy teatralnej w przedszkolu

  Rozbudzanie zainteresowania teatrem, odkrywania w sobie naturalnych predyspozycji i uzdolnień skłania dziecko do samodzielnej twórczości i działania. Dziecko przedszkolne wykazuje naturalną dla swojego wieku i etapu rozwoju potrzebę ekspresji twórczej. Po to, by dziecko mogło wyzwolić swój wewnętrzny świat i posługiwać się właściwymi mu sposobami ekspresji – gestem, mimiką, słowem mówionym, aktywnością plastyczną i muzyczną – trzeba uszanować jego spontaniczność, czuwać nad tym, aby uniknąć wszystkiego, co może pociągnąć za sobą zahamowanie tendencji ekspresyjnych.