Wiadomości związane z hasłem "zdolne dziecko"

  • Autorski program pracy z dzieckiem

    Autorski program pracy z dzieckiem

    Program pracy z dzieckiem zdolnym został opracowany dla dziecka 5 - letniego wykazującego zdolności związane z matematyką i językiem polskim oraz zdolności muzyczno – ruchowe. Głównym założeniem programu jest wychodzenie naprzeciw potrzebom dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych, rozwijanie, wspomaganie i ukierunkowanie zdolności dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami. Realizacja programu w grupie mieszanej 3 – 4 – 5 – latki.