Wiadomości związane z hasłem "znaczenie literatury"

 • Rozwijanie zainteresowań dzieci przedszkolnych literaturą piękną

  Rozwijanie zainteresowań dzieci przedszkolnych literaturą piękną

  Edukacja literacka w przedszkolu opiera się na treściach czerpanych z różnych rodzajów literatury dla dzieci. W książkach dla małych dzieci zaciera się granica między różnymi rodzajami i gatunkami literackimi. Proza przeplata się z poezją, napięciom dramatycznym często towarzyszy swoisty humor.
 • Odbiór utworów literackich przez dzieci w wieku przedszkolnym

  Odbiór utworów literackich przez dzieci w wieku przedszkolnym

   Dziecko w wieku przedszkolnym jest wrażliwe na wszystkie formy sztuki, a na jego psychikę szczególnie silnie oddziałuje literatura piękna. Literatura dla dzieci w tym wieku to taki rodzaj sztuki, który jest przekazywany odbiorcom, czyli dzieciom, przede wszystkim za pośrednictwem rodziców, nauczycieli, aktorów. Przedszkole stwarza swoim wychowankom różnorodne możliwości obcowania z literaturą piękną. Siła jej oddziaływania zależna jest jednak od kultury żywego słowa reprezentowanej przez nauczycielkę i przyswajanej przez dzieci.
 • Wzbogacanie wyobraźni i przeżyć dzieci w kontakcie z literaturą

  Wzbogacanie wyobraźni i przeżyć dzieci w kontakcie z literaturą

  Dziecko w wieku przedszkolnym jest wrażliwe na wszystkie formy sztuki, a na jego psychikę szczególnie oddziałuje literatura piękna. Książki są źródłem niewyczerpanych wrażeń, przeżyć i wzruszeń, uczą mowy ojczystej, wzbogacają   słownik dziecka, rozwijają zainteresowania, pomagają dzieciom w przyswajaniu pewnych treści programowych.